• Polski
  • English

Opis 

Studia doktoranckie (tzw. dzienne) na Wydziale Zarządzania prowadzone są od początku powstania Wydziału, a w 1995 roku uruchomione zostały tzw. Niestacjonarne Studia Doktoranckie.

Studia Doktoranckie na Wydziale Zarządzania funkcjonują zgodnie z wydziałowym Regulaminem Studiów Doktoranckich.

Przeprowadzanie przewodu doktorskiego i nadawanie stopnia naukowego doktora reguluje Zarządzenie nr 1/01/2018 Dziekana Wydziału Zarządzania „Procedury przeprowadzania przewodu doktorskiego i nadawania stopnia naukowego doktora na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.”

Obszary badawcze

Doktoranci na Wydziale Zarządzania aktywnie uczestniczą w procesie dydaktycznym oraz biorą czynny udział w życiu naukowym Wydziału. Doktoranci uczestniczą nie tylko w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych na Wydziale, ale także organizowanych przez inne jednostki naukowe w kraju i zagranicą. Niektórzy z doktorantów uczestniczą w realizacji grantów KBN, co niewątpliwie ułatwi im prowadzenie badań związanych z pracą doktorską. Na Wydziale Zarządzania realizowane są również granty promotorskie.

Niektórzy twierdzą, że „Wykształcenie to nic innego jak podnoszenie estetyki wnętrza”,  jednak badania prowadzone w USA pokazują, że każdy kolejny szczebel wykształcenia przekłada się na istotny wzrost wynagrodzenia i pozycji społecznej. Absolwenci naszych studiów jako swoje zyski wymieniają także „rozwój umiejętności krytycznego myślenia umożliwiający oddzielenie faktów od mitów; rozwój w interesującej ich dziedzinie pod okiem najlepszych specjalistów, stanie się częścią  networkingu łączącego świat biznesu i nauki”.

Studia 3. stopnia, na które zapraszamy, mają inny charakter niż studia magisterskie.

Doktoranci, traktowani jako młodsi koledzy i koleżanki akademików, są wprowadzani w tajniki stosowania metody naukowej do rozwiązywania ważnych problemów społecznych.

Na studiach doktoranckich WZ, oprócz standardowego programu, doktoranci wybierają zespoły badawcze, w których chcą pracować nad rozprawą doktorską. Kandydaci na stacjonarne studia doktoranckie proszeni są o kontakt z wybranym potencjalnym opiekunem naukowym, przed złożeniem dokumentów. Ten wybór może być oczywiście zmieniony w czasie pierwszego roku studiów.

Ważne linki:

 

Plan zajęć 

Seminaria doktoranckie, semestr letni 2022/2023 (terminy mogą ulec zmianie).