• Polski
  • English
Grzegorz Karasiewicz
prof. dr hab.
Grzegorz Karasiewicz Dziekan Wydziału Zarządzania
Monika Skorek, prof. UW
dr hab.
Monika Skorek, prof. UW Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia oraz Kierownik jednostki dydaktycznej
Marcin Żemigała, prof. UW
dr hab.
Marcin Żemigała, prof. UW Prodziekan ds. nauki
Igor Postuła, prof. UW
dr hab.
Igor Postuła, prof. UW Prodziekan ds. rozwoju
Katarzyna Dziewanowska, prof. UW
dr hab.
Katarzyna Dziewanowska, prof. UW Dyrektor ds. współpracy międzynarodowej
Tomasz Ludwicki
dr
Tomasz Ludwicki Dyrektor MBA i kształcenia podyplomowego