Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oferuje wiele ciekawych kół naukowych, które umożliwiają studentom rozwijanie swoich zainteresowań oraz zdobywanie dodatkowych umiejętności.

Działalność w kole naukowym niesie ze sobą wiele korzyści. Umiejętności oraz doświadczenie, tam zdobyte mogą okazać się niezastąpione w Twoim dalszym rozwoju. Dodatkowo rozbudowana siatka kontaktów może otworzyć przed Tobą wiele drzwi w przyszłym życiu zawodowym. Warto pomyśleć o członkostwie w kołach naukowych jak o inwestycji w przyszłość i zaangażować się już dziś.

Oto kilka z nich:

  • Core – Koło Naukowe Psychologii w Biznesie WZ UW– Koło działa od stycznia 2020 r. pod opieką dr Anny Kuźmińskiej. Koło zajmuje się organizacją webinarów dotyczących tematyki psychologii w biznesie, przygotowuje się do przeprowadzania badań oraz pracuje nad nawiązaniem współpracy z kołami z innych wydziałów.
  • Koło Naukowe Nowoczesnej Bankowości „FINTECH” – Koło działa od października 2020 r. i pozostaje pod opieką dr hab. Jakuba Górki. Celem koła jest przede wszystkim rozwój naukowy jego członków poprzez prowadzenie badań naukowych oraz tworzenie publikacji. W przyszłości planowane jest przeprowadzenie debaty oksfordzkiej z udziałem zaproszonych gości, wykłady i spotkania z ekspertami ze świata nowych technologii finansowych. Czynnikiem wyróżniającym koło jest jego budowa, czyli podział na trzy wyspecjalizowane grupy zajmujące się odpowiednio bankowością, nowymi technologiami oraz prawem.
  • Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju – Koło działa od stycznia 2020 r. pod opieką dr hab. Elwiry Gross-Gołackiej. Głównym celem koła jest kształtowanie aktywnych postaw wśród studentów oraz budowanie przyszłości w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Członkowie koła zachęcają do poszerzania wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz aktywnego wykorzystywania jej nie tylko w pracy, ale przede wszystkim w życiu codziennym. W planach na przyszłość zawiera się organizacja webinarów oraz inicjatyw pro SDG (Sustainable Development Goals) w formie online.
  • Studenckie Koło Naukowe Finansów Uniwersytetu Warszawskiego (SKNF UW) – Jest to najstarsze koło na Wydziale Zarządzania UW. Działa od 1996 r. Opiekunem jest dr Waldemar Kozioł. SKNF UW to największe koło o tematyce finansów na Uniwersytecie Warszawskim. Działalność koła opiera się na realizacji projektów, z których część to kolejne edycje dobrze znanych przedsięwzięć, natomiast inne powstają w odpowiedzi na oczekiwania społeczności akademickiej. Z pomocą koła studenci mogą brać udział w szkoleniach poświęconych zagadnieniom ze świata finansów czy biznesu, konferencjach naukowych, wydarzeniach o charakterze integracyjno-rozrywkowym, a także w konkursach. Koło zachęca swoich członków do twórczego podejścia do nowych wyzwań, otwartości na doświadczenia oraz pomaga w rozwoju osobistego potencjału. Obecnie koło pracuje nad nowymi wydarzeniami, z czego dwa już się odbyły: „Świadome połączenie mody i biznesu. O budowaniu mody biznesu” oraz „Bankowość w świecie zerowych stóp procentowych”.