• Polski
 • English

Opis 

Zarządzanie i komercjalizacja projektów naukowych life science, program dedykowany pasjonatom nauki i przedsiębiorczości w obszarze Life Science. Celem programu jest integracja wiedzy naukowej i biznesowej, która umożliwi studentom skuteczne zarządzanie projektami naukowymi oraz przekształcanie odkryć naukowych w innowacyjne produkty i usługi na rynku.

  • studia pozwolą uczestnikom na zdobycie wiedzy z zakresu planowania, organizowania, koordynowania i monitorowania projektów naukowych
  • program studiów zawiera wszystkie składowe elementy, aby wyposażyć uczestników w kompetencje potrzebne do przekształcenia wyników badań naukowych w innowacyjne produkty i rozwiązania komercyjne

Opłata za studia 

Czesne w roku akademickim 2024/25

 • Płatność jednorazowa za całość studiów – 10 900 zł
 • Płatność w dwóch ratach: opłata za semestr studiów 5 700 zł x 2
 • Możliwe rozłożenie płatności na osiem rat

Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy

 • Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.
 • Zgodnie z podpisaną umową po otrzymaniu opłaty za Studia Uniwersytet wystawi fakturę na rzecz Uczestnika, wskazując Podmiot finansujący jako płatnika.
 • Numer konta do wpłat, przy płatności przez zakład pracy dostępny jest w umowie trójstronnej.
 • Przy płatności indywidualnej: indywidualny numer konta generowany jest po immatrykulacji studenta do USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów).

Program 

Trening integracyjny 8 h
Budowanie efektywnych zespołów -zarządzanie zasobami ludzkimi w nauce 6 h
Komercjalizacja projektów naukowych 18 h
Modele biznesowe w komercjalizacji pośredniej 4 h
Negocjacje 4 h
Prawne aspekty funkcjonowania projektów naukowych – prawo handlowe 4 h
Prawne aspekty funkcjonowania projektów naukowych – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 4 h
Prawne aspekty funkcjonowania projektów naukowych – ustawa o instytutach badawczych 4 h
Własność intelektualna – wprowadzenie 4 h
Własność intelektualna w komercjalizacji produktu naukowego 4 h
Współpraca biznes – nauka: teoria i praktyka 6 h
Współpraca z partnerami biznesowymi – SLA’s 4 h
Zarządzanie projektami innowacyjnymi 12 h
Zarządzanie projektami naukowymi 8 h
Budowa profilu menedżera sprzedaży w LinkedIn 4 h
Finansowe aspekty działalności organizacji 4 h
Mar-Tech – Marketing Cyfrowy 8 h
Polityka cenowa 4 h
Prezentacja i wystąpienia publiczne w biznesie 6 h
Projekt organizacyjny 20 h
Wspieranie komercjalizacji projektów z wykorzystaniem mediów społecznościowych 4 h
Zarządzanie marką 4 h
Zarządzanie strategiczne 8 h
Zajęcia do wyboru 12 h
164 h

Rekrutacja 

Rekrutacja przez stronę IRK – rozpoczyna się 5 czerwca 2024 r.

 

 • Czas trwania studiów podyplomowych
  • dwa semestry, rok akademicki
  • zajęcia prowadzone w weekendy
 • Termin rozpoczęcia studiów

Październik 2024 r

 • Termin składania dokumentów

Dokumenty  w  wersji  papierowej  będą  przyjmowane  w dziekanacie studiów podyplomowych (pokój C108) lub pocztą listem poleconym na adres:

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
z dopiskiem „studia podyplomowe”.