• Polski
  • English

Opis 

Kierunek: Zarządzanie finansami i rachunkowość
Studia II stopnia, dzienne

Profil ogólnoakademicki
Dziedzina: nauki społeczne
Dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne
Dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

Specjalności 

Rachunkowość i rewizja finansowa

Bankowość i ubezpieczenia

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Doradztwo podatkowe i finanse publiczne

Rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne

Możliwości zatrudnienia 

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w :

  • przedsiębiorstwach sektora finansowego, np. w bankach, zakładach ubezpieczeń, domach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
  • przedsiębiorstwach sektora niefinansowego prywatnego o różnej skali działalności, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych,
  • instytucjach sektora publicznego, np. w instytucjach administracji rządowej i instytucjach sektora publicznego.

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: księgowy, analityk bankowy, analityk ubezpieczeniowy, analityk rynkowy, analityk finansowy, itp.  Absolwent studiów II stopnia przygotowany jest do wykonywania pracy wymagającej kwalifikacji specjalistycznych (np. specjalista lub starszy specjalista, doradca klienta, doradca finansowy, itp.). Po zdaniu odpowiednich egzaminów państwowych lub międzynarodowych i odbyciu odpowiedniej praktyki absolwent ma możliwość wykonywania zawodów licencjonowanych, takich jak: makler giełdowy, doradca inwestycyjny lub broker ubezpieczeniowy, czy też posługiwania się certyfikatami FRM, PRM, CFA, etc.

Opłata za studia 

Przydatne linki w temacie ew. opłat znajdziesz tutaj.

Program 

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/24

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/23

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/22

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/21

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/20

Ogłoszenia

Sesja egzaminacyjna lato 2023/2024

TERMINY

PRACA DZIEKANATU W DNIU 23.05.2024

UWAGA !!!

Informujemy, że w dniu 23.05.2024 (CZWARTEK) Dziekanat Studiów Stacjonarnych przyjmuje interesantów w godzinach 11.00-15.00.

 

Rejestracja do grup ćw. na sem. zimowy 2024/2025

Rejestracja do grup na semestr ZIMOWY w r.ak. 2024/25

Informacje o obronach prac dyplomowych

Informujemy, że tegoroczne obrony w I turze zaplanowane zostały w dniach 1-12 lipca 2024 r. Promotorzy muszą przesłać zgłoszenia prac gotowych do obrony do dnia 16 czerwca 2024 r. Obrony w turze wrześniowej wstępnie zostały zaplanowane w dniach 11-16 września 2024 r. Promotorzy muszą przesłać zgłoszenia prac gotowych do obrony do dnia  31.08.2024 r. O konkretnej dacie obrony danego studenta decyduje Promotor  w porozumieniu z Kierownikiem Studiów.

Rejestracja na seminarium magisterskie

UWAGA STUDENCI I ROKU

Zapisy na seminarium magisterskie 2024/25

Propozycje seminariów

III termin poprawkowy z Ekonomii finansowej

UWAGA STUDENCI 1 ROKU!!!

III termin poprawkowy z przedmiotu Ekonomia finansowa odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2024 w godz. 16.00-17.00 w sali B104.

Jest to termin TYLKO dla osób, które mają wyrażoną przez Kierownika studiów zgodę na zachowanie terminu.

 

UWAGA studenci II roku! - Rejestracja na wykłady do wyboru!

OFERTA

II ROK Rejestracja na konw. English Lato 2023/24

Informacje o rejestracji na konwersatorium English

Sesja egzaminacyjna zimowa 2023/2024

TERMINY

Rejestracja do grup ćw. na sem. letni 2023/2024

Rejestracja do grup na semestr LETNI w r.ak. 2023/24

I rok- II tura rejestracji na specjalności

Informacja o uruchomionych specjalnościach

I rok – rejestracji na specjalności

Informacje na temat rejestracji umieszczone są TUTAJ.

Rejestracja na Wykłady do wyboru

UWAGA STUDENCI II ROKU

Rejestracja na Wykłady do wyboru

II ROK Rejestracja na konw. English Zima 2023/24

Informacje o rejestracji na konw. English

II tura obron - 2023 rok

Szanowni Studenci,

Informujemy, że II tura obron prac magisterskich odbędzie się w terminie 18-22.09.2023

Uwaga studenci II roku w r.a. 2022/23

Egzamin poprawkowy z przedmiotu “Polityka ekonomiczna w UE” (Wykładowca dr hab. Przemysław Dubel) odbędzie się w dniu 11 września 2023 r. w godz. 10.00-12.00 – sala B 104.

Rejestracja do grup ćw. na sem. zimowy 2023/2024

Rejestracja do grup na semestr ZIMOWY r.a.2023/24

Praca dziekanatu w dniach 01.05 - 06.05.2023

Uprzejmie informujemy, że w okresie weekendu majowego dziekanat będzie otwarty jak poniżej:

 

czwartek 04.05.2023 –  godz. 09.00-13.00

 

W pozostałe dni dziekanat będzie zamknięty.

- OBRONY 2023 rok -

Procedura składania prac dyplomowych i przeprowadzania  egzaminu dyplomowego WZ UW w roku akademickim 2022/2023 z prośbą o zapoznanie się i jej stosowanie.

Przewidziane terminy obron dla prac dyplomowych to: 28 czerwca – 14 lipca 2023r. W związku z tym prace dyplomowe powinny być zgłoszone przez promotora jako gotowe do obrony do 14.06.2023. O konkretnej  dacie obrony danego studenta decyduje promotor  w porozumieniu z Kierownikiem studiów.

Drugi termin obrony (wrześniowy) zostanie podany później.

I rok - II tura rejestracji na seminarium mgr

Informacje o rejestracji i propozycje seminariów na r.a. 2023/24

Praca Dziekanatu w dniach 03.04. -07.04.2023

Drodzy  Studenci,
uprzejmie informujemy, że w dniach od 03.04.2023 do 07.04.2023 godziny pracy dziekanatu ulegną zmianie. Uprzejmie prosimy o załatwianie spraw studenckich  w poniedziałek, środę w godzinach 10.00. – 14.00, wtorek 9.00-13.00 oraz czwartek 10.00 -13.00.

Natomiast piątek dziekanat jest nieczynny.

Przedłużenie legitymacji studenckich

Informujemy, że legitymacje studenckie będzie można przedłużyć w dziekanacie od dnia 20.03.2023.

 

Warunkiem otrzymania hologramu jest:

dla studentów I roku: rozliczenie semestru zimowego

dla studentów II roku: podpięcia przedmiotów z semestru zimowego oraz uregulowanie wszystkich zobowiązań  finansowych wobec Uczelni

I rok - rejestracja na seminarium magisterskie

Oferta seminariów magisterskich na rok akademicki 2023/2024

Egz. uzup. Ekon. finans. -dr P. Chodnicka-Jaworska

Uwaga Studenci I roku !!!

Egzamin uzupełniający dla osób posiadających zachowany termin i zgodę od Pełnomocnika Pani Prodziekan złożonej w formie elektronicznej przez USOS odbędzie się w dniu 19 marca o godz. 16:00 w Auli A.

Egzamin z Ekonomii finansowej będzie miał formę papierową.

Na egzamin należy przynieść wydrukowaną zgodę oraz legitymację studencką. Osoby, które nie mają wskazanej zgody nie będą mogły podejść do egzaminu.

Zachowany termin to sytuacja, gdy dana osoba nie mogła podejść do egzaminu ze względu na chorobę itp. Zachowanie terminu nie ma miejsca w przypadku, gdy student nie ma zaliczonych ćwiczeń w momencie pisania egzaminu, wówczas termin przepada.

Praca Dziekanatu w dniach 13.02. -17.02.2023

Drodzy  Studenci,
uprzejmie informujemy, że w dniach od 13.02.2023 do 17.02.2023 godziny pracy dziekanatu ulegną zmianie. Uprzejmie prosimy o załatwianie spraw studenckich  w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 10.00. – 14.00.

Natomiast we wtorek i piątek dziekanat jest nieczynny.

II ROK Rejestracja na wykłady do wyboru Lato 22/23

Rejestracja – oferta przedmiotów

II ROK Rejestracja na konw. English Lato 2022/23

Informacje o rejestracji na konw. English

SZKOLENIE BHP

UWAGA STUDENCI !!!

Wszyscy studenci Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczynający naukę zobowiązani są do zaliczenia przedmiotu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanego dalej szkoleniem BHP. Powyższy wymóg wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 126, poz. 897).

 

Semestr zimowy 2022/23 : od 07 Grudnia 2022 do 05 marca 2023 r.

Semestr letni 2022/23 : od 20 marca 2023 do 10 września 2023 r.

Link do kursu: https://kampus.come.uw.edu.pl/enrol/index.php?id=6960

Egzamin z Ekonomii finansowej

UWAGA STUDENCI I ROKU !!!

 

Egzamin z Ekonomii finansowej odbędzie się w dniu 3.02.2023 (piątek) dzienne + zaoczne MSZFIR I rok

 

godz. 19:00 – 20:00 w Auli B i Auli C

Egzamin z Zaawansowanej Rachunkowości Finansowej

UWAGA STUDENCI  !!!

 

Egzamin z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA ” odbędzie się we wtorek  31 stycznia 2023 r.  w Auli A.

 

Podział na podgrupy egzaminacyjne:
– godz. 11:00-12:00 – podgrupa 1: studia dzienne MSFR (osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się od liter A-L)
– godz. 12:00-13:00 – podgrupa 2: studia dzienne MSFR (osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się od liter Ł-Ż)

 

Egzamin zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem portalu E-Nauka.

Rejestracja do grup ćw. na sem. letni 2022/23

Rejestracja na zajęcia – lato 2022-23

 

Plan zajęć 

➫ I rok studiów, semestr letni 2023/2024 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 15/02/2024

➫ II rok studiów, semestr letni 2023/2024 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 15/02/2024

➫ II rok studiów, semestr zimowy 2024/2025 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 24/05/2024

Najważniejsze informacje 

Oferta seminariów magisterskich 2022/2023

Zamów książki i odbierz

WZ UW NIEZBĘDNIK STUDENTA 2023