• Polski
  • English

Rekrutacja 

Rekrutacja przez stronę IRK – rozpoczyna się od 5 czerwca 2024 r.
  • Czas trwania studiów podyplomowych

dwa semestry, rok akademicki

Czesne w roku akademickim 2024/2025 wyniesie od 9 300 PLN do 10 400 PLN.

  • Termin rozpoczęcia studiów

Październik 2024

  • Miejsce składania dokumentów

Dokumenty  w  wersji  papierowej  będą  przyjmowane  w dziekanacie studiów podyplomowych (pokój C108) lub pocztą listem poleconym na adres:

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
z dopiskiem „studia podyplomowe”.