Kontakt:

Centrum Projektów i Ekspertyz

pokój: B203/ B204
 tel.: 22/ 55 34 062, 22/ 55 34 114, 22/ 55 34 005

fax: 22/ 55 34 043


Lista projektów


Projekty realizowane:


Projekty zrealizowane:

  • Podyplomowe studia menedżerskie – Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych
  • Adaptacja modelu „WELLBOX”
  • Podyplomowe studia menedżerskie dla kadr nowoczesnej gospodarki
  • Projekt „MŁODZI W BIZNESIE”
  • Badanie ankietowe – Ankieta zakończona


Ważne linki: