Lista projektów


Projekty realizowane:


Projekty zrealizowane:

  • Podyplomowe studia menedżerskie – Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych
  • Adaptacja modelu “WELLBOX”
  • Podyplomowe studia menedżerskie dla kadr nowoczesnej gospodarki
  • Projekt “MŁODZI W BIZNESIE”
  • Badanie ankietowe – Ankieta zakończona


Ważne linki: