• Polski
 • English

Opis 

ESG staje się stopniowo nieodłącznym elementem organizacji, a kwestie zrównoważonego rozwoju coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Zysk, strategia finansowa i cele biznesowe pozostają ważne, ale tak samo istotna jest równowaga i dbałość o środowisko naturalne oraz relacje ze społeczeństwem.

 • 8 na 10 badanych inwestorów planuje zwiększyć swoją alokację w produkty ESG w ciągu najbliższych dwóch lat (PwC)
 • 79% polskich biznesów rodzinnych dostrzega szansę, żeby to właśnie firmy rodzinne stały się liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju w biznesie (PwC)
 • 27,8% rocznie ma rosnąć globalny rynek zielonej technologii i zrównoważonego rozwoju z 17,8 mld USD w 2022 r. do 60,7 mld USD do 2027 r. (Reportlinker)

W związku z nowymi dyrektywami UE, które w niedługim czasie będą obowiązywać na naszym rynku oraz rosnącą presją ze strony interesariuszy, w tym inwestorów oraz klientów, konieczne stanie się pogłębienie wiedzy przez menedżerów i pracowników firm na temat czynników ESG, ich wpływu na rynek oraz sposobów zarządzania firmami zgodnie z tymi kryteriami.

Wybierając ofertę edukacyjną Akademii ESG, możesz zyskać konkurencyjną przewagę na rynku i dać wyraz swoim wartościom. Zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci na podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Organizatorem Akademii ESG jest Fundacja na rzecz Wydziału Zarządzania wraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Partnerami Akademii ESGPwC, IBM oraz Wolters Kluwer.

 • Możliwości zatrudnienia

Absolwenci Akademii ESG potrafią zaprojektować, zaimplementować i zarządzać strategią ESG w swojej organizacji. Posiadają wiedzę dotyczącą regulacji prawnych, raportowania, zielonych finansów oraz ratingów ESG. Wiedza i umiejętności pozyskane podczas Akademii ESG pomogą w awansie na m.in. menedżera ds. ESG lub pomogą rozpędzić karierę dla stanowisk specjalistycznych w tym obszarze.

Opłata za Akademię 

Czesne w roku akademickim 2023/24

 • Płatność jednorazowa za całość Akademii – 8900 zł – do 15 lipca 2023 roku
 • Płatność jednorazowa za całość Akademii – 9400 zł – do 3 listopada 2023 roku
 • Płatność w dwóch ratach:
  opłata za semestr Akademii 4 950 zł x 2
 • Możliwe rozłożenie płatności na osiem rat w wysokości 1375 zł każda (co miesiąc od listopada 2023 r. do maja 2024 r.)

Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy

 • Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.
 • Zgodnie z podpisaną umową po otrzymaniu opłaty za Akademię Fundacja wystawi fakturę na rzecz Uczestnika, wskazując Podmiot finansujący jako płatnika.
 • Numer konta do wpłat, przy płatności przez zakład pracy dostępny jest w umowie trójstronnej.

Program 

Program - Akademia ESG - rok akademicki 2023/2024

Rekrutacja 

 • Termin rozpoczęcia Akademii ESG: 18 listopad 2023
 • Czas trwania Akademii ESG: dwa semestry, rok akademicki

Opis rekrutacji:

Zasady rekrutacji, w tym wymagane dokumenty:

 1. Termin rekrutacji: od 1 czerwca 2023 roku do 31 października 2023 r.
 2. Harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji, termin ogłoszenia wyników: rejestracja poprzez stronę internetową (01.06.2023 r. – 31.10.2023 r.)

O przyjęcie na Akademię ESG mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier i magister).

 • Podstawą do kandydowania jest rejestracja w systemie poprzez formularz na stronie internetowej i wypełnienie wymaganych danych. O przyjęciu kandydata na Akademię ESG decyduje komisja rekrutacyjna powołana i upoważniona przez kierownika Akademii. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie.
 • Wypełnij formularz i wyślij!

Zakwalifikowani kandydaci składają komplet dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na Akademię ESG
 2. CV
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 4. zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności.

W przypadku, gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:

 1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille
 2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski
 3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania, ale nie później niż przed rozpoczęciem Akademii ESG (w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania)
 4. podanie, zobowiązanie i CV drukuje się bezpośrednio po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu
 5. podpisaną umowę o warunkach odpłatności za Akademię ESG (w dwóch egzemplarzach lub w trzech, jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za Akademię ESG finansowane/ współfinansowane przez osobę trzecią).
 6. Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
 • Kandydaci będą przyjmowani na podstawie kolejności zgłoszeń.
 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów: 20.10.2023 r. – 10.11.2023 r.
 2. Dokumenty w wersji papierowej będą przyjmowane w dziekanacie studiów podyplomowych (pokój C108) lub pocztą listem poleconym na adres:

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa

z dopiskiem „Akademia ESG”.

Wykładowcy 

Marzena Więckowska, Director of Global Social Engagement, Amazon

Marzena Więckowska, Director of Global Social Engagement, Amazon

An experienced corporate expert with a passion for sustainable development and a deep commitment to environmental, social, and corporate governance practices. With over 15 years of experience, including the last 9 years at Amazon, Marzena has shaped numerous sustainable business strategies driving positive changes in organizations. After completing her master's degree in political science at the University of Warsaw and Northwestern University, she gained knowledge about the complexity of integrating ESG in the FMCG, logistics, technology, and retail sectors. Recognizing the growing importance of ESG, Marzena obtained a certificate from the Institute for Sustainability Leadership at the University of Cambridge. Guided by the belief in the power of business to drive positive change, Marzena aims to create a more sustainable world where economic growth is harmonized with social progress and environmental protection.
Adam Chmielewski, PhD, Associate Professor

Adam Chmielewski, PhD, Associate Professor

Lecturer at the Faculty of Management, University of Warsaw. Specializes in cost accounting, management and financial accounting, and financial statement analysis. Combines teaching activities with practical experience, having worked in the accounting department of a bank and served as the Chief Financial Officer in a private company. Member of the Supervisory Board and Chairman of the Audit Committee at TU Zdrowie SA. Holds the title of a certified auditor (no. 13080).
Agnieszka Gajewska, PhD, Partner at PwC

Agnieszka Gajewska, PhD, Partner at PwC

A global leader in public services and government at PwC Poland. Over the last 20 years, she has worked globally, supporting governments, international institutions, and the private sector in creating and implementing projects for structural reforms, market functioning, and sustainable development. She has worked in over 40 countries on four continents, focusing on creating and implementing projects supporting the sustainable agenda and infrastructure development. She led projects financing investments exceeding USD 15 billion, including pilot investments using infrastructure funds, Public-Private Partnership transactions, project finance, and the use of funds from aid agencies and development banks. Since November 2020, Agnieszka has led the ESG (Environmental, Social, and Governance) regional practice for Central and Eastern Europe at PwC.
Agnieszka Kacprzak, PhD, Associate Professor

Agnieszka Kacprzak, PhD, Associate Professor

Holds the position of a professor at the Faculty of Management, University of Warsaw. Her research interests include digital consumer behavior, experiential marketing, and research methodology considering biometrics. With 20 years of experience in lecturing, conducting exercises, tutorials, and seminars in various types of studies in consumer behavior, sociology, and marketing, she ensures that the knowledge she imparts extends beyond existing theories by actively engaging in scientific research and directing research grants related to market behavior. Author and co-author of three books on experiential marketing and dozens of articles published in journals such as the "European Management Journal," "Journal of Services Marketing," and "Journal of Customer Behaviour."
Agnieszka Wilczak, PhD, Senior Assistant at the Department of Marketing, Faculty of Management, University of Warsaw

Agnieszka Wilczak, PhD, Senior Assistant at the Department of Marketing, Faculty of Management, University of Warsaw

Conducts classes for students specializing in marketing, participants in postgraduate studies, and MBA students. Apart from her academic activities, she is active in advisory roles and is an experienced consultant in building marketing strategies and plans.
Aleksandra Bańkowska, partner PwC

Aleksandra Bańkowska, partner PwC

Oversees the finance and banking practice within PwC Legal. With over 15 years of experience in advising banks and financial institutions, she is a leading ESG advisor in working groups established by the Polish Bank Association. She actively supports financial institutions in implementing disclosures at the entity and product levels according to SFDR, including the development of ESG strategies, sustainable environmental credit criteria, and related counterparty assessments. She also assists in fulfilling reporting obligations resulting from the Taxonomy and delegated acts concerning entities subject to NFRD (KPIs, including the Green Assets Ratio), as well as changes introduced to MiFID II, Solvency II, IDD, UCITS, and AIFMD directives.
Daria Ringwelska, PhD, Deputy Director of the Insurance Supervision Department, PFSA (UKNF)

Daria Ringwelska, PhD, Deputy Director of the Insurance Supervision Department, PFSA (UKNF)

Holds a Ph.D. and is a graduate of the Executive Master of Business Administration (EMBA) program. She has over 16 years of experience working at PFSA. As the Deputy Director of the Insurance Supervision Department, she leads teams responsible for ongoing supervision, risk monitoring, and the analysis of capital requirements, along with an assessment of the solvency situation of insurance companies. She joined PFSA in 2006 and has been focused on Solvency II since then, participating in activities such as QIS research, standard SCR formulas, stress tests, and risk analyses in the insurance sector. Since 2007, she has actively participated in EIOPA activities and is currently a member of the Proportionality Committee.
Filip Wójcik, Ph.D. Candidate, Doctoral School of Social Sciences, UW

Filip Wójcik, Ph.D. Candidate, Doctoral School of Social Sciences, UW

Combines professional work with scientific research in the field of sustainable development. He has several years of experience gained in the Big Four, particularly in the Sustainability & Economics team at Deloitte, where he prepared ESG strategies and developed non-financial reports for major companies in Poland and Europe. Currently working as an ESG expert at PKO BP, he is responsible for disclosures related to the Taxonomy. Author of scientific publications on ESG data communication, he has presented at many international conferences organized by, among others, the European Marketing Academy (EMAC).
Grzegorz Tchorek, PhD, Deputy Director at the Institute of Power Engineering

Grzegorz Tchorek, PhD, Deputy Director at the Institute of Power Engineering

Assistant Professor at the Faculty of Management, University of Warsaw. Initiator of the establishment of the Center for Research on Energy Transformation, Mobility, and Climate Change at the Faculty of Management UW. He has research and scientific interests in the competitiveness and internationalization of enterprises, value chains of various sectors of the economy, sources of firm innovation, shared mobility, energy, hydrogen applications, and the challenges of energy and climate transformation. He actively participates in international and national research and advisory bodies, such as the State Environmental Protection Council at the Ministry of Climate and Environment. Chairman of the hydrogen experts group at the Chamber of Gas Industry. Member of the Scientific Council of the Beijing Research Centre in Beijing.
Kamil Liberadzki, PhD, Prof. SGH, Director of the Regulatory Development Department at PFSA (UKNF)

Kamil Liberadzki, PhD, Prof. SGH, Director of the Regulatory Development Department at PFSA (UKNF)

Habilitation doctor in economic sciences, professor at SGH Warsaw School of Economics. Graduate of the Warsaw School of Economics and the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. Kamil Liberadzki is the Director of the Regulatory Development Department at the Polish Financial Supervision Authority (PFSA), and a member of the Management Board of the European Banking Authority (EBA Management Board). He is also a representative of PFSA in the EBA Board of Supervisors. His research interests include financial markets, financial law, and regulatory issues.
Katarzyna Niewińska, PhD, Assistant Professor at the Department of Financial Systems, Faculty of Management, UW

Katarzyna Niewińska, PhD, Assistant Professor at the Department of Financial Systems, Faculty of Management, UW

Her research is related to the capital market, the FinTech industry, market risk management, and portfolio management. In 2018, she created the first FinTech Postgraduate Studies in Poland. Since 2014, she has been managing the KAN Investments technology fund, which invests globally in early-stage companies distinguished by unique technology. The investment portfolio includes financial technology companies such as CredoLab (a unique scoring system based on mobile phone data) and Tonik (the first digital bank in Southeast Asia with a banking license in the Philippines).
Łukasz Łyczko, Senior Manager at PwC

Łukasz Łyczko, Senior Manager at PwC

Specializes in banking law, insurance law, and payment services. Advised numerous credit and financial institutions on complex regulatory projects related to the implementation of guidelines and recommendations from Polish and European supervisory authorities. As an expert, he advises working groups established by the Polish Bank Association, including sustainable finance and taxonomy groups, supporting the development of interpretative explanations for the financial sector in the field of ESG regulations. In his daily practice, he conducts workshops on the methodology of implementing ESG regulations for banks and asset managers, providing regulatory support in the implementation of ESG disclosures for financial market participants.
Dr hab. Mariusz Trojanowski, Ph. D., Associate Professor

Dr hab. Mariusz Trojanowski, Ph. D., Associate Professor

An academic, business communication practitioner, and business trainer employed at the Department of Marketing, Faculty of Management, University of Warsaw. He is also a participant in an educational program for business teachers (Colloquium on Participant-Centered Learning) at Harvard Business School in the USA. He has many years of experience in the commercialization of communication knowledge, preparing business people for negotiations, presentations, and public speaking. Author of the books "Presentations and Speeches in Business: Essence, Determinants, Research" published by PWN Scientific Publishing in 2019 and "Direct Marketing: Essence, Management, Instruments" published by the Polish Economic Publishing House in 2010.
Michał Rogatko, Ph.D., Assistant Professor in the Department of Strategy and Leadership at the University of Warsaw Faculty of Management

Michał Rogatko, Ph.D., Assistant Professor in the Department of Strategy and Leadership at the University of Warsaw Faculty of Management

He is a graduate of the Warsaw School of Economics (Faculty of Foreign Trade and doctoral studies) and the Leon Kozminski Academy (CSR). He also completed courses at the Stockholm School of Economics (management) and Churchill College in Cambridge (international trade). He has over 20 years of managerial experience in sales, marketing, and communication, including executive positions in various companies. For over 10 years, he has served on the supervisory boards of both listed and non-listed companies. He is an active member of the Association of Stock Exchange Issuers, the Association of Independent Members of Supervisory Boards, and other organizations. He conducts seminars and lectures on strategic management, strategic analysis, ESG, and corporate governance at the University of Warsaw and Collegium Civitas.
Michał Spoczyński, Inwestor Valuetech

Michał Spoczyński, Inwestor Valuetech

Menadżer z ponad 25-letnim doświadczeniem. Znany jest ze swoich pasji do nowoczesnych technologii, ESG oraz sztucznej inteligencji. Odegrał kluczową rolę w sukcesie takich firm jak Hortex, Ahold Polska, Real, Play i operatora telekomunikacyjnego WOM w Chile. Jest aktywnym inwestorem w startup’y technologiczne, absolwentem programów IESE, LAP, Oxford oraz Stanford, a także doktorantem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Patrycja Chodnicka-Jaworska, Ph.D., Director of the Risk Management and Finance Center at the University of Warsaw

Patrycja Chodnicka-Jaworska, Ph.D., Director of the Risk Management and Finance Center at the University of Warsaw

Author and co-author of over 100 scientific publications, she has participated in scientific and industry conferences and seminars, including those organized by STERN, the University of Oxford, the University of Cambridge, and the London School of Economics. She conducts research in risk management, including the impact of ESG on bankruptcy risk assessment, ESG risk management, and stock market sensitivity in the ESG area. She advises on ESG matters for national and international institutions and is a member of ESG working groups, including the Working Group for Improving ESG Reporting among Polish Companies at the Ministry of Finance. She is a member of international associations such as IAEE, ABSRC, IRMC, EAEPE, and EEA.
Paulina Komorowska-Mrozik, Senior Manager at PwC

Paulina Komorowska-Mrozik, Senior Manager at PwC

Counsel, Leader of the Competition and IP/IT, Personal Data, and Legal Advisor Practice at PwC Poland. An expert with extensive experience in advising on competition law and consumer protection. She represents clients in proceedings before the President of the Office of Competition and Consumer Protection, including inspections and searches. She has extensive experience in concentration notification. She advises entrepreneurs on strategies, including limiting antitrust risks, developing pricing policies, and distribution systems. She also provides comprehensive support to clients in consumer rights matters. Paulina has rich experience in leading international and interdisciplinary projects. She leads one of the fastest-growing personal data protection practices, recognized in the latest edition of prestigious Legal 500 EMEA rankings and Rzeczpospolita daily. Author of numerous publications and co-author of one of the leading commentaries on the Act on Competition and Consumer Protection, published by Wolters Kluwer.
Piotr Beńke, Director at IBM

Piotr Beńke, Director at IBM

Director of Technology and Technical Sales Support Teams at IBM for Poland, the Baltic countries, and Ukraine. Responsible for promoting technology, developing technological strategies, and technical team development. A graduate of the Poznań University of Technology and Warwick Business School. Piotr Beńke has been associated with the IT industry for 30 years, building his experience in various positions in many industries. A certified IT solutions architect and enthusiast of the latest information technologies and their applications in everyday life. Actively develops technical communities at IBM and is a guest lecturer at universities, conducting classes on digital technologies and sustainable leadership. IBM Quantum Technology Ambassador. Co-chair of the Digital Economy Committee at the American Chamber of Commerce.
Sylwia Zaremba-Janukowicz, Head of Regulatory Support Team in the Department of Economic Analysis at the Polish Financial Supervision Authority (UKNF)

Sylwia Zaremba-Janukowicz, Head of Regulatory Support Team in the Department of Economic Analysis at the Polish Financial Supervision Authority (UKNF)

From the beginning of her professional career, she has been associated with the financial market. She deals with, among others, examining the offer of financial products and services and the phenomenon of greenwashing. She also participates in consultative and legislative processes in the field of ESG regulations. A representative of UKNF in national and international working groups on ESG issues (Platform for Sustainable Finance at the Ministry of Finance, MRiT, EBA, ESMA). She has conducted numerous training sessions on ESG and benchmark indicators. She is a lecturer in Postgraduate Studies in Sustainable Finance at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. She is currently preparing a publication for non-professional participants in the financial market on ESG issues. She also specializes in conducting mediation proceedings related to loans.
Tomasz Barańczyk, Partner at PwC

Tomasz Barańczyk, Partner at PwC

Since 1996, he has been involved in advisory services for leading companies in various sectors of the economy, with a particular focus on companies in the energy, oil, and gas sectors. Since 2003, he has held the license of a licensed tax advisor. From 2013 to 2018, he was a managing partner in the legal and tax advisory department in Poland. Tomasz has extensive experience in leading comprehensive tax optimization projects for companies, mainly in the field of corporate income tax, VAT, excise duties, customs, and other public-law burdens. In his professional practice, Tomasz led teams that verified clients' existing business structures and provided comprehensive assistance in preparing and then implementing tax-effective solutions. Tomasz has been a speaker at many national and international conferences on tax law and is the author of numerous articles on tax matters published in industry press.
Tomasz Rosiak, Ph.D., Assistant Professor in the Department of Strategy and Leadership at the University of Warsaw

Tomasz Rosiak, Ph.D., Assistant Professor in the Department of Strategy and Leadership at the University of Warsaw

In his research on improving the functioning of organizations, he relies on the achievements of the theory of learning organizations, a systemic approach, and change management. The promoter of dozens of advisory projects carried out in postgraduate studies dedicated to project management and dedicated to corporations. In addition to his academic career, he is involved in consulting. He specializes in strategic consulting, reorganization of business processes, and structures. His consulting experience includes advisory, implementation, and training projects for private and public sector companies.
Úna Barrett, Partner at PwC

Úna Barrett, Partner at PwC

An expert with 13 years of experience working with global financial institutions in Europe, the Middle East, Africa, Asia, and the Pacific. She has experience in comprehensive support for banking clients in large and complex transformation projects in the areas of ESG, financial crime, and compliance. She is passionate about environmental, social, and corporate governance issues. She takes great joy in inspiring and motivating colleagues and clients to engage in discussions on the practical application of ESG standards. She also has experience in developing ESG solutions based on technological solutions that reduce the risk of greenwashing. Úna is a graduate of the London School of Economics, where she completed her master's degree. She also obtained a certificate from the Institute of Sustainable Leadership at the University of Cambridge in sustainable business development management.
Weronika Wojturska, Associate at PwC

Weronika Wojturska, Associate at PwC

An expert in sustainable finance certified by the Institute for Sustainability Leadership at the University of Cambridge. Lecturer and project manager in the field of ESG and FinTech as part of grant programs from the Ministry of Education and Science ("Diamond Grant," "The Best of the Best"). Since 2023, appointed by the Ministry of Finance to support Working Groups on the application of EU Taxonomy and on research, education, and training within the Sustainable Finance Platform. Since 2021, a regulatory advisor and co-author of a series of explanatory interpretations developed in cooperation with the Polish Bank Association and the Chamber of Brokerage Houses, shaping market approaches to changes in sustainable financing (SFDR), non-financial reporting (Taxonomy), trading in financial instruments (MiFID II).
Zuzanna Machniak, Associate at PwC

Zuzanna Machniak, Associate at PwC

Specializes in banking law, ESG regulations, and capital market law. Holds the Expert in Sustainable Finance (CESFi) certification from the Frankfurt School of Finance & Management. In her professional practice, she deals with the implementation of ESG regulations into the activities of financial institutions and entities related to the financial market, especially in the area of ESG disclosures of financial institutions (SFDR), non-financial reporting (Taxonomy, NFRD/CSRD), implementation of ESG aspects into sectoral laws (MiFID II, IDD, Solvency II, AIFMD, UCITS), sustainable value chain management (CSDD), and greenwashing risk mitigation. She serves as an expert in working groups of the Polish Bank Association, where she co-created interpretative explanations in the ESG area for the financial sector (Explanations I-III regarding Taxonomy and Explanation I regarding MiFID II). She is a graduate of the Faculty of Law and Administration at the Jagiellonian University and the Catholic University of America Columbus School of Law, as well as a postgraduate program in Capital Market Law at the Warsaw School of Economics.