• Polski
  • English

Oferty praktyk 

Aktualne oferty praktyk, pracy i staży skierowane do studentów i absolwentów Wydziału Zarządzania UW znajdują się w portalu Synergia WZ UW.

Zapraszamy do rejestracji w portalu i korzystania z jego funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu.

Zapraszamy także do polubienia naszej strony na Facebooku Biuro Karier i Absolwentów Wydziału Zarządzania UWCodziennie publikujemy tam informacje o projektach rekrutacyjnych, spotkaniach z pracodawcami, warsztatach i  szkoleniach.

Oferty pracy, staży i praktyk zawodowych

 

Gdzie szukać dobrych ofert?

Partnerzy WZ UW:

Raporty roczne 

Sprawozdanie z realizacji praktyk zawodowych na Wydziale Zarządzania UW w roku 2021

Ogłoszenia

Spotkanie informacyjne 12.12.2022 - nagranie

Szanowni Państwo,

w związku z przeprowadzonym spotkaniem informacyjnym, które miało miejsce na platformie Zoom w poniedziałek 12 grudnia 2022r. o godz. 18:00, poniżej zamieszczamy nagranie.

Spotkanie dotyczyło zasad realizacji i zaliczania obowiązkowych praktyk studenckich, dedykowanych dla studentów studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie Finansami i Rachunkowość.

Spotkanie prowadziła Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich, Pani dr Anna Kuźmińska.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami:

Passcode: Y0k=d3^y

W “dokumentach” znajduje się aktualna (2023r.) instrukcja wypełniania dokumentów.

Ogólne informacje 

Informacje dotyczące zasad odbywania praktyk na studiach I stopnia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego znajdują się poniżej w Dokumentach.

Dokumenty do zaliczenia praktyk należy:

  1. złożyć osobiście w pokoju C234 w trakcie trwania dyżurów – umożliwia to wstępną weryfikację dokumentacji – zapraszamy od 22 listopada;
  2. przesłać listem poleconym na adres: Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, z dopiskiem “Praktyki” (p. C234);
  3. lub złożyć osobiście do skrzynki podawczej (w koszulce) znajdującej się w holu budynku C: Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, z dopiskiem “Praktyki” (p. C234).

!!!UWAGA!!!

Wśród Dokumentów znajduje się aktualna Instrukcja – jaką formę praktyk wybrać, i jakie dokumenty będą potrzebne.

Praktyki wymagane są do absolutorium.
Dokumenty należy złożyć na III roku, maksymalnie 3 tygodnie przed planowaną obroną.
Zał. nr 1 “Porozumienie w sprawie praktyki” oraz zał. nr 2 “Ramowy program praktyk” do podpisu należy przynieść przynajmniej na tydzień przed planowanym rozpoczęciem praktyk.

W razie problemów ze znalezieniem praktyki można się zgłaszać do odbycia praktyk na Wydziale Zarządzania UW, występując z wnioskiem na skrzynkę praktyki@wz.uw.edu.pl

Funkcję pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich pełni:

– dr Anna Kuźmińska (akuzminska@wz.uw.edu.pl)

Administracyjną obsługą praktyk zajmuje się:

– dr inż. Wiesława Szymanowska-Sieńczewska (praktyki@wz.uw.edu.pl)

DOKUMENTY:

Instrukcja - forma praktyk i potrzebne dokumenty

Uchwała w sprawie odbywania i zaliczania praktyk zawodowych

Sylabus praktyki - ZFiR

Financial Management and Accounting - Student Internships Syllabus

Sylabus praktyki - Zarządzanie

Management - Student Internships Syllabus

Zał. 1. Porozumienie w sprawie praktyki

Zał. 2. Ramowy program praktyki

Zał. 3. Zaświadczenie o odbyciu praktyki

Zał. 4. Wniosek o zaliczenie praktyki

Zał. 5a. Sprawozdanie z przebiegu praktyki (Zarządzanie)

Zał. 5b. Sprawozdanie z przebiegu praktyki (Zarządzanie Finansami i Rachunkowość)

Zał. 6. Oświadczenie o zgodności ze stanem faktycznym