Samorząd Studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego to zarówno największy, jak i najlepiej działający jednostkowy Samorząd na całym Uniwersytecie Warszawskim.

Zrzesza on ponad 70 młodych i aktywnych ludzi, którzy wychodzą poza ramy zwykłego studiowania i nadają mu większy sens.

Wiedzę o zarządzaniu projektami zdobytą na zajęciach w ramach programu studiów, członkowie wcielają w życie w działaniach naszego Samorządu. Wspólnie tworzymy wiele wartościowych projektów, takich jak:

  • WuZetalia, Dzień Karier WZ UW we współpracy z Biurem Karier i Absolwentów WZ UW (aż 2 edycje w roku akademickim),
  • wyjazdy szkoleniowe oraz integracyjne (zarówno w Polsce jak i za granicą),
  • eventy dla studentów, takie jak Wielki Bal WuZetu,
  • akcje charytatywne, takie jak mecz siatkówki na rzecz WOŚP,
  • projekty edukacyjne i szkoleniowe.

Reprezentujemy społeczność studencką Wydziału Zarządzania liczącą 5000 studentów i na bieżąco reagujemy na jej potrzeby.

Zachęcamy do śledzenia naszych profili na mediach społecznościowych:

Facebook, Instagram, LinkedIn, Tiktok.

Skład Rady Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego