• Polski
 • English

Ogłoszenia

Ważna informacja o zmianie sposobu udostępniania lektur z sylabusów

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianie sposobu udostępniania lektur z  sylabusów w serwisie sde.wz.uw.edu.pl. Dotychczasowy system, w którym studenci musieli wyszukiwać pozycje w katalogu i składać wnioski o dostęp, został zastąpiony bardziej intuicyjnym rozwiązaniem.

Książki, które znajdują się na liście lektur konkretnych zajęć, dostępne są w katalogu o nazwie SYLABUSY. W tej chwili możesz korzystać z książek, które znajdują się w folderze SEMESTR LETNI. Nie trzeba wnioskować o dostęp do nich, o ile uczęszcza się  na dane zajęcia.

Uwaga!
Aktualnie trwają prace techniczne związane z przydzielaniem dostępów do dedykowanych folderów. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pozycje z listy lektur są jeszcze dostępne w nowej formie. W przypadku braku dostępu do książki w dedykowanym folderze prosimy o złożenie wniosku o udostępnienie. Po zatwierdzeniu wniosku książka zostanie dodana do folderu grupy i będzie dostępna dla wszystkich jej członków.

Zalety nowego sposobu udostępniania sylabusów:

 • Szybszy i łatwiejszy dostęp do literatury
 • Brak konieczności składania wniosków o dostęp do większości pozycji
 • Lepsza organizacja materiałów dydaktycznych
 • Dostęp do folderu będzie automatycznie przyznawany wszystkim studentom danej grupy zajęciowej.

Jak uzyskać dostęp do sylabusów?

 • Zaloguj się do serwisu sde.wz.uw.edu.pl
 • Przejdź do zakładki “Dokumenty”, wejdź do katalogu „Sylabusy” i „Semestr letni”.
 • Wybierz katalog z nazwą grupy zajęciowej, do której należysz.
 • Korzystaj z książek dostępnych dla danej grupy.

W razie pytań lub problemów z dostępem do literatury prosimy o kontakt na adres sde@wz.uw.edu.pl.

Wpłaty na konto – kary za książki

 

Na konto wpłacamy tylko kary za książki wypożyczone z Biblioteki Wydziału Zarządzania UW:

Bank Millenium SA Bankowy Punkt Rozliczeń Nr 5
Uniwersytet Warszawski

11 1160 2202 0000 0000 6084 8803

W tytule wpłaty prosimy o wpisanie:
bibl.opłata, numer karty bibliotecznej, nazwisko i imię

Przykład:

Bibl. opłata 01234567890 Kowalski Jan

W celu przyśpieszenia procedury zdjęcia kary z konta prosimy o wysłanie potwierdzenia przelewu na adres biblioteka@wz.uw.edu.pl

Wpłaty na konto - kary za książki

Na konto wpłacamy tylko kary za książki wypożyczone z Biblioteki Wydziału Zarządzania UW:

Bank Millenium SA Bankowy Punkt Rozliczeń Nr 5
Uniwersytet Warszawski

11 1160 2202 0000 0000 6084 8803

W tytule wpłaty prosimy o wpisanie:
bibl.opłata, numer karty bibliotecznej, nazwisko i imię

Przykład:

Bibl. opłata 01234567890 Kowalski Jan

W celu przyśpieszenia procedury zdjęcia kary z konta prosimy o wysłanie potwierdzenia przelewu na adres biblioteka@wz.uw.edu.pl

"Puls Biznesu" - wersja drukowana dla społeczności WZ UW

W ramach współpracy Wydziału Zarządzania UW z “Pulsem Biznesu” od dzisiaj na terenie Wydziału czekają na Państwa bezpłatne egzemplarze “Pulsu Biznesu” w formie drukowanej.

Stojaki z gazetami znajdują się na parterze w budynku B i C. “Puls Biznesu” będzie dostarczany codziennie od poniedziałku do piątku.
Przypominamy także o możliwości bezpłatnej e-subskrypcji “Pulsu Biznesu” dla społeczności Wydziału Zarządzania pod linkiem.

Użytkownikom UW przypominamy

 • o możliwości korzystania z elektronicznych zasobów UW dostępnych ze strony BUW
 • do ich przeglądania trzeba mieć aktywne konto czytelnika w bibliotecznym systemie prowadzonym przez BUW. Studenci, doktoranci i pracownicy UW, którzy nie mają jeszcze kont we wspólnym katalogu bibliotek UW, mają możliwość ich aktywacji (https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/jak-korzystac/zapisy/)
 • wersje papierowe materiałów bibliotecznych udostępniają: BUW oraz biblioteki wydziałowe UW
 • prosimy o każdorazowe upewnienie się o godzinach otwarcia i możliwościach wypożyczenia w interesującej Państwa bibliotece.

E-czytelnia / Zasoby 

Serwis internetowy SDE.WZ.UW powstał w celu upowszechniania wiedzy, tj. udostępniania treści dokumentów elektronicznych będących w wolnym dostępie, a także objętych prawem autorskim oraz współtworzenia bazy wiedzy przez wszystkich zainteresowanych. Zakresem obejmuje dyscypliny naukowe uprawiane na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, jak również dziedziny pokrewne.

SDE.WZ.UW jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” ►link (realizacja w latach 2016-2019).

Ogólne zasady korzystania z Serwisu SDE.WZ.UW

 • Na jakich urządzeniach działa aplikacja?
  Aby korzystać z systemu wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu.
 • Jak się zalogować?
  Pracownicy lub studenci UW logują się przez opcję „Zaloguj przez system USOS”). System jest zintegrowany z centralnym systemem uwierzytelniania (CAS) oraz systemem obsługi studiów (USOS).
 • Jak wypożyczyć dokument?
  Na stronie dokumentu pod miniaturą pierwszej strony tekstu znajdziesz przycisk “CZYTAJ”, jeśli właściciel dokumentu przydzielił dostęp Tobie lub grupie do której należysz.
 • Jak uzyskać dostęp do dokumentu, który nie został udostępniony?
  Zalogowani czytelnicy mają możliwość złożenia wniosku o dostęp do dokumentu z poziomu strony dokumentu. Więcej informacji ►link
 • Pełny regulamin serwisu SDE.WZ.UW:
  link

Kontakt: sde@wz.uw.edu.pl

Katalog 

I. ZAPIS DO BIBLIOTEKI

Od 1 października 2008 studenci UW dysponujący Elektroniczną Legitymację Studencką ( ELS) mogą założyć konto i zapisać się SAMODZIELNIE do Biblioteki WZ oraz BUW-u, za pośrednictwem zdalnej aktywacji konta ze strony startowej Katalogu online bibliotek UW.

Aktywacja konta możliwa jest po uwierzytelnieniu przez wpisanie numeru PESEL oraz hasła do USOSweba. Opcja ta dotyczy przede wszystkim studentów I roku oraz pozostałych lat, o ile NIE MIELI dotąd założonego konta elektronicznego w Bibliotece WZ lub BUW-ie.

Za konto założone  uważa się także konta bez prawa do wypożyczeń oraz powstałe przy wydawaniu biletu jednodniowego do BUW. Wówczas system nie będzie mógł założyć nowego konta, bo na dane personalne studenta jest już takowe założone. W takich i podobnych przypadkach, gdy student NIE MOŻE samodzielnie zapisać się do biblioteki poprzez stronę internetową, powinien wyjaśnić sprawę osobiście w BUW-ie.

Zapis do Biblioteki

W BUW-ie zapisuje się
(o ile nie mogli się zapisać samodzielnie poprzez Katalog online bibliotek UW):

 • studentów Wydziału Zarządzania UW (na tych samych zasadach jak i innych wydziałów);
 • studentów Centrum Europejskiego;
 • studentów Międzywydziałowych Studiów Wschodnio-Słowiańskich;
 • studentów Międzywydziałowych Studiów Ekonomiczno-Menedżerskich;

a ponadto:

 • pracowników  Wydziału Zarządzania UW (na tych samych zasadach jak i innych wydziałów);
 • studentów  studiów podyplomowych i doktorantów WZ UW;
 • studentów zagranicznych.

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. ważna legitymacja pracownicza lub studencka, karta słuchacza;
 2. dowód osobisty (paszport dla obcokrajowców);
 3. zdjęcie (wykonywane rutynowo, na miejscu w BUW-ie, tylko dla osób nie dysponujących elektroniczną legitymacją studencką).

Opłata za wystawienie karty bibliotecznej BUW, lub jej  duplikatu

Cennik opłat

Do korzystania z Biblioteki WZ uprawniają:

 1. ważna elektroniczna legitymacja studencka, na którą założone jest konto w Bibliotece WZ UW lub w BUW-ie. W przeciwnym wypadku, należy takie konto na podstawie w/w legitymacji – ZAŁOŻYĆ;
 2. karta biblioteczna BUW-u.

Osoby zapisane do BUW proszone są o przyniesienie karty bibliotecznej wydanej przez tą bibliotekę.

III. OBSŁUGA KONTA

Obsługa konta dostępna jest tylko dla Użytkowników zarejestrowanych w komputerowym systemie bibliotecznym UW. Po poprawnym wpisaniu numeru karty (bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej) i hasła, można uzyskać informacje dotyczące:

 • terminu ważności konta i ilości wypożyczonych książek;
 • bieżących wypożyczeń (terminów wypożyczeń, zwrotów oraz prolongat);
 • należności za przetrzymanie książek;
 • złożonych zamówień i rezerwacji;
 • można też dokonać samodzielnej prolongaty książek – tylko osoby z ważnym kontem bibliotecznym.

UWAGA: Mailowe powiadomienia o zbliżającym się terminie zwrotu książek jest dodatkowym UDOGODNIENIEM wprowadzonym od stosunkowo niedawna przez BUW, NIE zaś jego OBOWIĄZKIEM. Ponieważ serwer pocztowy, który je rozsyła – bywa zawodny – termin zwrotu książek Czytelnik powinien sobie zapisać przy ich wypożyczaniu, albo sprawdzić osobiście podczas bytności w bibliotece czy też dokonać tego telefonicznie lub przez w/w elektroniczne konto na stronie internetowej BUW.

Konto czytelnika

IV. LIMITY, TERMINY I PROLONGATY WYPOŻYCZEŃ

Wypożyczanie książek (oznaczonych wyłącznie sygnaturą zaczynającą się literą „Z”) odbywa się na podstawie ważnej elektronicznej legitymacji studenckiej, lub karty bibliotecznej.

Książki z sygnaturą zaczynającą się literą „A” dostępne są dla studentów WYŁĄCZNIE NA MIEJSCU, w Czytelni BWZ.

Wypożyczamy:

 • do 10 wol. do 180 dni – pracownikom naukowym i doktorantom Wydziału Zarządzania UW;
 • do 5 wol. do 30 dni – pozostałym pracownikom WZ;
 • do 2 wol. do 30 dni – pozostałym pracownikom UW oraz profesorom i doktorom habilitowanym PAN, innych szkół wyższych i instytucji naukowych posiadającym konto czytelnika w BUW;
 • do 7 wol. do 90 dni – studentom Wydziału Zarządzania UW studiującym zaocznie, słuchaczom studiów podyplomowych, magistrantom oraz studiującym na dwóch kierunkach;
 • do 5 wol. do 30 dni – studentom studiów dziennych i  wieczorowych Wydziału Zarządzania UW;
 • do 2 wol. do 30 dni – pozostałym studentom;
 • do 5 wol. do 30 dni – bibliotekom jednostek organizacyjnych UW;
 • do 2 wol. do 30 dni – innym bibliotekom.

Realizacja zamówień w Magazynie

Następuje zawsze o pełnych godzinach  (do czego należy doliczyć kilkanaście minut na odnalezienie książek na półkach). Ostatni zjazd do Magazynu odbywa się zawsze na godzinę przed zamknięciem Biblioteki.

Książki można przedłużyć 2-krotnie po 14 dni pod warunkiem, że:

 1. inny Czytelnik nie złożył na nie rezerwacji;
 2. nasze konto biblioteczne jest  ważne.

V. NIEDOTRZYMANIE TERMINU ZWROTU

Niedotrzymanie terminu zwrotu pociąga za sobą:

 • zawieszenie w prawach korzystania z Wypożyczalni (zablokowanie konta) do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki WZ i BUW;
 • karę pieniężną za przetrzymanie wypożyczonych materiałów określoną w  cenniku opłat. Więcej

VI. KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW NA MIEJSCU

Udostępnianie zasobów bibliotecznych na miejscu w Czytelni, odbywa się na podstawie ważnej elektronicznej legitymacji studenckiej, karty bibliotecznej lub innego dokumentu tożsamości. Czytelnika każdorazowo obowiązuje zdeponowanie jednego z dokumentów u bibliotekarza.

Na miejscu udostępniane są:

 • książki z sygnaturami rozpoczynającymi się na literę „A” (ustawione na półkach wg. numeracji);
 • książki z sygnaturami rozpoczynającymi się  na inne litery alfabetu (poza: „A” i „Z”), stanowiące także ich zestawienia jak np.: „KKP”, „HD”, itd (zlokalizowane osobno i ustawione DZIAŁOWO oraz TEMATYCZNIE według zasad Klasyfikacji Biblioteki Kongresu USA);
 • czasopisma;
 • materiały z księgozbioru podręcznego;

Dostęp do zbiorów jest wolny co oznacza, że użytkownik może wybierać książki i czasopisma samodzielnie. Materiały biblioteczne przechowywane w magazynach i księgozbiorze podręcznym należy zamawiać u bibliotekarza.
Wykorzystane książki i czasopisma odkładamy na niebieskie, metalowe wózki, rozstawione przy filarach Biblioteki.

VII. WYSZUKIWANIE LITERATURY

Katalogi stanowią podstawowe źródło informacji o gromadzonych zbiorach. Zasoby Biblioteki WZ można przeglądać w Katalogu online bibliotek UW  oraz dostępnych tradycyjnych katalogach kartkowych.

1. Katalog online bibliotek UW

Zawiera informacje o zbiorach BUW i bibliotek wydziałowych oraz dostępności poszczególnych egzemplarzy książek.   Biblioteka WZ, wprowadziła do bazy opisy katalogowe książek nabytych po 1989 r. Katalog na bieżąco aktualizowany i selektywnie uzupełniany, oferuje wiele możliwości wyszukiwawczych o różnym stopniu zaawansowania:

 • przeglądanie – umożliwia szybkie przeglądanie poszczególnych indeksów (np. tytuł, autor, hasło przedmiotowe KABA)
 • wyszukiwanie proste i złożone – umożliwiają sformułowanie ogólnego, lub szczegółowego wyrażenia wyszukiwawczego za pomocą odpowiednio zbudowanych formularzy
 • wyszukiwanie zaawansowane – umożliwia sformułowanie wyrażenia wyszukiwawczego o wysokim stopniu szczegółowości przy użyciu operatorów i łączników pól

2. Katalogi kartkowe zawierają opisy katalogowe całości zbiorów Biblioteki WZ (są jednak niedostępne elektronicznie):

 • katalog alfabetyczny książek (wg nazwisk autorów, a w przypadku więcej niż 3 autorów  – wg tytułów);
 • katalog alfabetyczny wydawnictw ciągłych i serii wydawniczych;
 • katalog alfabetyczny prac doktorskich;
 • katalog alfabetyczny prac magisterskich wg autorów;
 • katalog alfabetyczny prac magisterskich wg promotorów.

3. Inne przydatne katalogi i bazy bibliograficzne

  Katalogi i bazy danych Biblioteki Narodowej ◄ zawierają informacje o zbiorach: książek polskich i zagranicznych, czasopism polskich i zagranicznych, cymeliów konspiracyjnych, dokumentów życia społecznego, dokumentów muzycznych, dźwiękowych, audiowizualnych i elektronicznych zgromadzonych w Bibliotece Narodowej oraz bibliografię narodową obejmującą m.in. opisy książek (Bibliografie książek polskich), czasopism (Bibliografie czasopism polskich) i artykułów (Bibliografie artykułów z czasopism polskich).

  NUKAT (Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny) ◄ zawiera informacje o księgozbiorach z 81 polskich bibliotek naukowych i akademickich

  KaRo (Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich) ◄ Multiwyszukiwarka przeszukująca elektroniczne katalogi: narodowe (Biblioteka Narodowa, NUKAT), uniwersyteckie, politechnik i innych szkół wyższych, bibliotek publicznych oraz instytutów badawczych.

4. Dostęp do e-źródeł 

Wszystkie zasoby elektroniczne kupowane przez BUW (bazy abstraktowe, czasopisma pełnotekstowe), dostępne są z każdego stacjonarnego komputera bibliotecznego. Pracownicy i studenci UW, mogą również korzystać z pełnych tekstów pracując poza siecią. Usługa dostępna jest tylko dla posiadaczy kont czytelniczych, bowiem wymaga autoryzacji użytkownika.

E-zbiory

VIII. DOSTĘP DO INTERNETU

 • korzystanie z Internetu w Bibliotece WZ dozwolone jest wyłącznie w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych;
 • prawo korzystania ze wszystkich zasobów elektronicznych mają pracownicy i studenci Wydziału Zarządzania;
 • inne osoby mogą korzystać ze zdalnych zasobów informacji zewnętrznych, rozproszonych, nielicencjonowanych;
 • obowiązuje 30. minutowy limit korzystania w przypadku kolejki oczekujących;
 • użytkownicy mogą korzystać z własnych komputerów przenośnych.

IX. KOPIOWANIE MATERIAŁÓW

Biblioteka WZ oferuje następujące formy kopiowania materiałów:

 • skany: na skanerach przy stanowiskach komputerowych numer 5 i 7;
 • wydruki komputerowe na drukarce:
  1. monochromatycznej (oznaczonej numerem: 2430) w formacie A4 jedno-  lub dwustronne;
  2. kolorowej (oznaczonej numerem: 451) w formacie A4 jednostronne

Koszty kart i wydruków wg  cennika opłat.

UWAGA: Wykonane reprodukcje mogą być przeznaczone jedynie do dozwolonego użytku własnego (Dz.U. Nr 80, poz. 904 z 2000 r., z późn. zm.)

X. KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ

Przed złożeniem zamówienia międzybibliotecznego należy upewnić się, że dana pozycja znajduje się w zbiorach Biblioteki WZ. Jeżeli Biblioteka WZ nie posiada poszukiwanych materiałów, proponujemy sprawdzić w innych warszawskich bibliotekach naukowych. Gdy i tu poszukiwania okażą się bezowocne można przeszukać katalogi on-line innych bibliotek lub zwrócić się z prośbą do bibliotekarza o ustalenie lokalizacji poszukiwanych materiałów.

Z wypożyczeń międzybibliotecznych mogą korzystać Czytelnicy zapisani w Wypożyczalni. BUW oraz biblioteki SWM (Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych) udostępniają swoje zbiory wszystkim pracownikom i studentom UW bez pośrednictwa Biblioteki WZ. Z bibliotek warszawskich wypożyczeń dokonuje się na podstawie wystawianych przez Bibliotekę WZ rewersów międzybibliotecznych.

Zasady:

Na życzenie Czytelnika mogą być sprowadzone książki z innych bibliotek krajowych, pod warunkiem, że nie ma ich w zbiorach Biblioteki WZ, ani innych bibliotek warszawskich. Wypożyczane przez Bibliotekę materiały biblioteczne udostępniane są czytelnikom wyłącznie na miejscu w Czytelni. Koszty krajowego wypożyczenia międzybibliotecznego określa biblioteka realizująca zamówienie (zgodnie ze swoim cennikiem), a pokrywa zamawiający (dotyczy to również materiałów, które nie zostały wykorzystane). Materiały sprowadza się na okres ustalony przez bibliotekę wypożyczającą a prolongaty terminu zwrotu można dokonać tylko za jej zgodą. Wypożyczanie materiałów z zagranicy prowadzi BUW. Biblioteka wypożycza zbiory własne bibliotekom zamiejscowym, krajowym na okres 30 dni.

Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają:

 • dzieła z wolnego dostępu;
 • dzieła wchodzące w skład księgozbioru podręcznego;
 • dzieła niezbędne w procesie dydaktycznym;
 • prace magisterskie i doktorskie;
 • gazety i czasopisma;
 • obiekty w złym stanie zachowania.

Koszty wysłania zamówionych materiałów drogą pocztową pokrywa Biblioteka WZ. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa strona zamawiająca.

XI. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW

Biblioteka WZ wydaje dla studentów dwa rodzaje zaświadczeń:

 • o tym, że nie mają na koncie przetrzymanych książek, które jest niezbędne do przedłużenia w Dziekanacie legitymacji studenckiej o kolejny semestr. W tym wypadku student może mieć na koncie książki, ale nie mogą być one przetrzymane poza ustalony termin. Jeżeli są przetrzymane w Bibliotece WZ lub BUW, musi je najpierw tam oddać i uiścić karę, aby otrzymać ten rodzaj zaświadczenia. Przetrzymane książki z Biblioteki WZ oddajemy w Bibliotece WZ, a BUW-owskie w BUW-ie. To samo z opłatą kar;
 • nie mają zobowiązań wobec biblioteki, które jest potrzebne w przypadku zakończenia studiów i rozliczenia się z Dziekanatem (zaświadczenie w formie elektronicznej tzw. “e-obiegówka”).

XII. SKRÓCONY CENNIK OPŁAT

Cena karty bibliotecznej (cennik BUW): 20,00 zł
Cena duplikatu karty bibliotecznej (cennik BUW): 20,00 zł
Opłata za każdy dzień przetrzymania jednej książki : 0,40 zł
Wydruk czarno-biały,  jednostronny, A-4: 0,25 zł
Wydruk kolorowy,  jednostronny, A-4: 1,20 zł

Pełny cennik opłat

Twoje materiały w cyfrze 

Nasza nowa usługa „Twoje materiały w cyfrze” skierowana jest do pracowników Wydziału Zarządzania UW.

W jej ramach wszystkie potrzebne Państwu materiały przeniesiemy z papieru do wersji cyfrowej.

Zakładanie konta lub zamiana karty bibliotecznej

Zakładanie kont czytelniczych oraz zamianę dokumentów uprawniających do korzystania z bibliotek UW z kart bibliotecznych BUW na Elektroniczne Legitymacje Pracownicze prowadzi WYŁĄCZNIE BUW.

Przetrzymanie książki z Biblioteki WZ

Przypominamy, że za przetrzymanie książek po wyznaczonym terminie zwrotu, system komputerowy automatycznie nalicza kary. Ich wysokość jest zgodna z obowiązującym ► Cennikiem usług świadczonych w Bibliotece Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W uzasadnionych przypadkach można występować o umorzenie kary, które następuje wyłącznie za pisemną zgodą Dziekana WZ. Prosimy o sprawdzanie stanu swojego konta bibliotecznego: zwracanie książek w terminie lub prolongowanie terminu ich zwrotu.

Przypominamy również, że obowiązkiem każdego pracownika odchodzącego z Wydziału Zarządzania jest rozliczenie się z Biblioteką WZ oraz BUW.

Twoja książka w naszych zbiorach 

 Serdecznie dziękujemy ofiarodawcom, którzy przekazali książki do Biblioteki WZ:

 • dr. Williamowi C. Auden
 • Marcie Bębnowicz
 • prof. dr hab. Krystynie Boleście-Kukułce
 • mgr Alicji Brand
 • dr Agnieszce Brzozowskiej
 • prof. zw. dr. hab. Witoldowi Chmielarzowi
 • doc. dr. Krzysztofowi Cybulskiemu
 • dr. inż. Przemysławowi Dublowi
 • doc. dr Hannie Fołtyn
 • dr hab., prof. UW Beacie Glince
 • dr. Jakubowi Górce
 • dr Suzane C. de Janasz
 • prof. Andrzejowi Kaźmierczakowi
 • mgr Bartoszowi Komorowskiemu
 • prof. dr. hab. Wiesławowi Kowalczewskiemu
 • dr. Marcinowi Krajewskiemu
 • prof. zw. dr hab. Monice Kosterze
 • prof. dr hab. Ewie Latoszek
 • dr Marcie Marszałek
 • prof. dr. Manfredowi Jürgenowi Matschke
 • prof. zw. dr. hab. Wojciechowi Muszalskiemu
 • prof. zw. dr. hab. Alojzemu Z. Nowakowi
 • dr. Tomaszowi Ochinowskiemu
 • dr. Tomaszowi Parysowi
 • dr. hab., prof. UW Andrzejowi Patulskiemu
 • dr Annie Pawłowskiej

 

 • prof. zw. dr. hab. Kazimierzowi Ryciowi
 • dr. hab., prof. UW Tadeuszowi Skocznemu
 • dr Wiolettcie Skrodzkiej
 • doc. dr Zofii Skrzypczak
 • dr. inż. Sewerynowi Spałkowi
 • dr Marzenie Starnawskiej
 • dr Agnieszce Strzeleckiej
 • dr Anicie Szyguła
 • dr. Grzegorzowi Tchorkowi
 • dr. hab. Krzysztofowi Walczakowi
 • prof. zw. dr. hab. Andrzejowi Wiatrakowi
 • dr Marioli Zalewskiej
 • prof. dr. hab. Marianowi Żukowskiemu
 • prof. zw. dr. hab. Jerzemu Żyżyńskiemu

 

oraz wszystkim pozostałym Darczyńcom.

Dokumenty 

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki WZ UW

Cennik usług świadczonych w Bibliotece WZ UW

Przepisy porządkowe obowiązujące w Bibliotece WZ UW

Zasady korzystania z komputerów w Bibliotece WZ UW

Zarządzenie nr 2/2016 Dziekana WZ UW z dn. 19.05. 2016 w sprawie dochodzenia należności z tyt. nieterminowego zwrotu książek do Biblioteki WZ

Regulamin Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego

Obwieszczenie nr 17 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Najważniejsze informacje 

FORMULARZE DO POBRANIA:

Zgoda na korzystanie z prac dyplomowych w Bibliotece WZ UW

Regulamin udostępniania prac dyplomowych

Zasady udostępniania prac dyplomowych