Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego powstał w 2008 roku w celu realizacji i propagowania idei edukacji przez całe życie, zgodnie z misją Uniwersytetu Warszawskiego. Jest najstarszą tego typu instytucją w Polsce, prekursorem i liderem sektora kształcenia ustawicznego.

Uniwersytet Otwarty UW zapewnia Słuchaczom możliwość uczestnictwa w prowadzonych przez kadrę naukową i dydaktyczną UW kursach, bez względu na posiadane wykształcenie, wiek oraz kwalifikacje zawodowe.

Publikowana trzy razy do roku oferta kursów otwartych zawiera szerokie spektrum propozycji ze wszystkich dziedzin wiedzy, od humanistyki i nauk społecznych, przez języki obce po nauki przyrodnicze i ścisłe.

Dodatkowo Uniwersytet Otwarty UW prowadzi działalność edukacyjno-kulturalną, organizując liczne wydarzenia takie jak debaty, wykłady otwarte, kino letnie czy koncerty plenerowe.