• Polski
 • English

Opis 

Przekazujemy kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat sposobu zatrudniania cudzoziemców w Polsce – zgodnego z prawem i teorią zarządzania.

Profesjonalny zespół praktyków oraz kadra naukowa Uniwersytetu Warszawskiego zapozna Państwa z aktualnymi zagadnieniami w obszarze zarządzania, kwestii kosztowych oraz aktualnych tendencji i wyzwań w sferze migracji zarobkowych w Polsce. Partnerem merytorycznym studiów jest kancelaria C&C Chakowski & Ciszek. Zajęcia są prowadzone w trybie hybrydowym.

Otrzymają Państwo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które jest gwarancją solidnej wiedzy, otwierającej możliwości na rynku pracy z przewagą konkurencyjną.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego nasze studia podyplomowe i dołącz do grona ambitnych i kompetentnych specjalistów już dziś!

 

Możliwości zatrudnienia 

Nasi Absolwenci zyskują wiedzę i praktyczne umiejętności konieczne do zgodnego z prawem i efektywnego zatrudniania cudzoziemców. Potrafią stosować przepisy prawa imigracyjnego w praktyce, podejmować odpowiednie działania w ramach procesu kontroli, dokonywać odpowiedniego wyboru formy zatrudnienia czy stosować odpowiednie zasady legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców delegowanych z innych państw UE. Uczymy, jak kompleksowo wykorzystać tę wiedzę w praktyce.

Opłata za studia 

Czesne w roku akademickim 2024/25

 • Płatność jednorazowa za całość studiów – 9 300 zł
 • Płatność w dwóch ratach: opłata za semestr studiów 4 900 zł x 2
 • Możliwe rozłożenie płatności na osiem rat

Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy

 • Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.
 • Zgodnie z podpisaną umową po otrzymaniu opłaty za Studia Uniwersytet wystawi fakturę na rzecz Uczestnika, wskazując Podmiot finansujący jako płatnika.
 • Numer konta do wpłat, przy płatności przez zakład pracy dostępny jest w umowie trójstronnej.
 • Przy płatności indywidualnej: indywidualny numer  konta  generowany jest po  immatrykulacji  studenta  do  USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów).

Program 

Program - Zarządzanie Procesem Legalizacji i Zatrudniania Cudzoziemców w Polsce

Rekrutacja 

Rekrutacja przez stronę IRK – rozpoczyna się od 5 czerwca 2024 r.
 • Czas trwania studiów podyplomowych

dwa semestry, rok akademicki

 • Termin rozpoczęcia studiów

Październik 2024

 • Miejsce składania dokumentów

Dokumenty  w  wersji  papierowej  będą  przyjmowane  w dziekanacie studiów podyplomowych (pokój C108) lub pocztą listem poleconym na adres:

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
z dopiskiem „studia podyplomowe”.

Plan zajęć 

Plan zajęć - ZPL - semestr letni 2023/2024