Szanowni Państwo,


Rada Wydziału na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego uchwaliła w kwietniu 2013 r. „Zasady zapewnienia jakości kształcenia”. Stworzyliśmy w ten sposób podstawy wydziałowego systemu jakości. Wypracowane procedury pozwolą przekazywać treści nauczania w sposób lepiej odpowiadający oczekiwaniom studentów i pracodawców. Przyczynią się do dalszego podnoszenia konkurencyjności Wydziału Zarządzania na polskim i międzynarodowym rynku usług edukacyjnych. Utrwalą wreszcie standardy działania zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami.

Wydział Zarządzania jest pierwszą jednostką Uniwersytetu Warszawskiego, która odpowiedziała na wymogi znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym oraz inicjatywę JM Rektora UW. Nasza odpowiedź wykracza jednocześnie poza zalecenia ustawy i rekomendacje uniwersyteckiego Biura ds. Jakości Kształcenia, które koncentrują się na kontroli procesów kształcenia. Stworzyliśmy spójny system, który pozwala także na lepszą organizację codziennej pracy i jej ciągłe doskonalenie. System, którego wdrożenie stanowi milowy krok na drodze do zdobycia przez Wydział Zarządzania międzynarodowych akredytacji i dołączenia do grona najlepszych wydziałów zarządzania na świecie.

Wierzę, że uzyskanie prestiżowych międzynarodowych akredytacji takich jak AACSB, AMBA i EQUIS przyniesie wiele korzyści naszej Uniwersyteckiej Szkole Biznesu, w tym jeszcze wyższą jakość kształcenia, zwiększenie jej reputacji, międzynarodowe uznanie oraz dostęp do źródeł finansowania.


prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego