Informacje ogólne

Fundacja na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

Nr Rejestru Fundacji 0000124514
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, 23.05.1991 r.
Regon 012380298, NIP: 524-18-82-576
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych – 2.14/00290/2012 341/12/PW z 27.09.2012 r.

Zarząd Fundacji:
 • Doc. dr Robert Pietrusiński
 • Doc. dr Piotr Sokół
Cele Fundacji

Celem Fundacji jest:

 • wspomaganie rozwoju naukowego i dydaktycznego,
 • upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych służących realizacji zadań statutowych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i studentów,
 • aktywizacja ludzi nauki służąca wypracowaniu systemu wiedzy o stanie i potrzebach zarządzania oraz rozwoju instytucji rynkowych, zagadnienia łączenia teorii i praktyki w tym zakresie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę ze środowiskami nauki, kultury i oświaty oraz organami państwowymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi w kraju i zagranicą,
 • promowanie dokonań twórczych i naukowych na rzecz wiedzy o zarządzaniu, prawie, ekonomii oraz inspirowanie prac naukowo- badawczych w tej dziedzinie,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 • gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz realizacji programu rozwoju Wydziału Zarządzania.

Działalność Fundacji przyczynia się do:

 • wspomagania rozwoju naukowego i dydaktycznego Wydziału Zarządzania, poprzez opłacanie sprzętu dydaktycznego i zaproszonych wykładowców,
 • upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych, poprzez organizowanie i finansowanie: sympozjów, seminariów, konferencji naukowych dla pracowników i studentów Wydziału Zarządzania UW.

Fundacja organizuje i przeprowadza konferencje, szkolenia specjalistyczne i seminaria naukowe oraz wspiera wydawnictwa. Współpracuje z organizacjami rządowymi, jednostkami samorządowymi oraz przedsiębiorcami.

Studium „Menedżer Contact Center”

Szkolenie biznesowe: Financial Controlling

Opis szkolenia:
Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy z obszaru controllingu finansowego, zorientowanego na wspieraniu kadry kierowniczej w podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych w oparciu o informacje finansowe, m.in.:

 • Jak w optymalny sposób przygotować budżet?
 • Jak efektywnie monitorować realizację budżetu?
 • Jakie koszty traktować jako istotne przy podejmowaniu decyzji biznesowych?
 • Jak zoptymalizować plan produkcji i sprzedaży przy ograniczonych zasobach?
 • W jaki sposób wykorzystując wskaźniki finansowe ocenić wyniki firmy?
 • Jak prawidłowo ustalić cenę produktu/usługi?
 • Jak skalkulować opłacalność projektów inwestycyjnych?
 • Jak w sposób właściwy zarządzać centrami odpowiedzialności w organizacjach?

Szkolenie prowadzi Krzysztof Dwornicki, doświadczony praktyk z obszaru Rachunkowości Zarządczej i Kontrolingu, wieloletni dyrektor departamentów kontrolingu, m.in. w międzynarodowych korporacjach (Unilever, Fortis Bank, DNB, Polski Fundusz Rozwoju) i jednocześnie wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego oraz trener EY Academy of Business.

Przykłady praktycznych zastosowań omawianych zagadnień:

 1. Trening jęz. angielskiego w obszarze finansowo-biznesowym (materiały przygotowane są w jęz. angielskim, natomiast szkolenie będzie prowadzone w jęz. polskim),
 2. możliwość rozwoju umiejętności excelowych (wszystkie zadania będą rozwiązywane w excelu, prowadzący dodatkowo będzie dzielił się swoją wiedzą z zakresu praktycznego wykorzystania formuł i funkcji excela w świecie finansów).
 3. atrakcyjna forma szkolenia: prezentacje, dyskusje, rozwiązywanie zadań w .xls oraz internaktywne quiz’y przy użyciu aplikacji Kahoot.


Zakres tematyczny:
1) Management Accounting / Financial Controlling
✓ areas of financial controlling/management accounting and its main objectives,
✓ financial controller’s role and position in organisation’s structure,
✓ practical aspects of financial controlling.


2) Introduction to costs
✓ cost classifications,
✓ costs presentation in Income Statement,
✓ cost behaviour.


3) Costing systems
✓ Absorption Costing,
✓ Marginal Costing.


4) Breakeven analysis
✓ break-even point, margin of safety, required profit level,
✓ breakeven chart, profit-volume chart,
✓ multi-product break-even analysis.


5) Relevant costs
✓ relevant vs non-relevant costs,
✓ relevant costs of material and labour,
✓ practical aspects of cost relevance in business analyses.


6) Short-term decisions
✓ make or buy,
✓ accept or reject,
✓ shutdown,
✓ minimum price.


7) Limiting factor analysis
✓ how to maximize profit in limiting factor situations.


8) Performance Measurement
✓ basic performance measures and its usage in business analyses:
✓ Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Return on Capital Employed, Asset Turnover.


9) Investments Appraisal
✓ payback period,
✓ time value of money,
✓ cost of capital,
✓ Net Present Value (NPV), Discounted Cash Flow (DCF),
✓ Internal Rate of Return (IRR).


10) Budgeting
✓ purposes of budgets,
✓ budgeting methods: incremental, zero-based, rolling, activity-based – practical aspects,
✓ top-down vs bottom-up – in practice,
✓ budgeting process and role of controlling department,
✓ how to create budgets effectively? budgeting best practices from trainer’s experience,
✓ controlling of budget realization.


11) Responsibility Centres
✓ centralisation vs decentralisation, types of responsibility centres,
✓ measuring performance of responsibility centres, ensuring goal congruence,
✓ ROCE (return on capital employed), ROI (return on investment), RI (residual income),
✓ overview of other useful methods of managing responsibility centres through financial measures.


Szkolenie jest dedykowane w szczególności:

 1. pracownikom departamentu kontrolingu, którzy chcieliby pogłębić lub ustrukturyzować swoją wiedzę i praktyczne umiejętności w tym obszarze,
 2. osobom, które chcą rozpocząć pracę w obszarach związanych z kontrolingiem, planowaniem, analizami kosztowymi lub szeroko rozumianymi finansami,
 3. pracownikom departamentu księgowości, którzy chcieliby lepiej zrozumieć zagadnienia kontrolingowe.

Dodatkowo na szkolenie zapraszamy:

 • członków kadry menedżerskiej, którzy chcieliby wdrożyć kontroling w swojej organizacji,
 • osoby często współpracujące z departamentem kontrolingu, departamentem finansowym, które chciałyby lepiej rozumieć swojego finansowego partnera,
 • nie-finansistów, którzy: (i) w codziennej pracy korzystają z informacji finansowych do podejmowania decyzji, (ii) chcą zdobyć lub pogłębić swoją wiedzę z zakresu praktycznych zastosowań kontrolingu.

Trener:
Krzysztof Dwornicki, dyrektor finansowy, trener i wykładowca rachunkowości zarządczej
.

 • SGH, Finanse i Bankowość, 2003
 • CIMA, 2008
 • 17 lat doświadczenia praktycznego w kontrolingu
 • FMCG: Unilever (4 lata), Senior Management Accountant oraz Team Leader zespołu wsparcia sprzedaży,
 • Bankowość: Fortis Bank (2 lata), Dyrektor Dep. Planowania i Analiz Biznesowych, Retail & SME Banking,
 • Bankowość: Bank DNB (5 lat), Dyrektor Dep. Controllingu,
 • Sektor finansowy: Polski Fundusz Rozwoju (6 lat), Dyrektor Dep. Finansów i Kontrolingu

Szkolenia/wykłady:

 • PwC Academy, BPP Professional Education, Akademia Leona Koźmińskiego,
 • trener i wykładowca rachunkowości zarządczej oraz rachunkowości finansowej, CIMA, ACCA

Obecnie:

 • wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego,
 • wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego,
 • trener EY Academy of Business.

Organizacja szkolenia:

 • cena 1.900 zł netto
 • czas trwania szkolenia: 2 dni
 • termin: 22-23.05.2024
 • godz.: 9:30-17:00
 • szkolenie prowadzone jest w jęz.polskim na materiałach w jęz.angielskim
 • szkolenie odbędzie się w formule hybrydowej:
 • stacjonarnie, Wydział Zarządzania UW, ul.Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa,
 • online, na platformie Zoom.
 • formuła: prezentacje, case’y, zadania rozwiązywane w excelu, dyskusje, przykłady praktyczne z doświadczenia prowadzącego, interaktywne quizy
 • kontakt i zapisy na szkolenie: Krzysztof Dwornicki, mail: kdwornicki@wz.uw.edu.pl, tel. 732 971 481

Studium Kot: zachowania prawidłowe i zaburzenia behawioralne

Studium „Event Management”