• Polski
 • English

Opis 

Przygotowujemy uczestników do pełnienia funkcji audytorów wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych oraz w jednostkach prywatnych. Studia dają uprawnienia, o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zdobędą Państwo konkretną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem. W ramach zajęć poruszane są także zagadnienia związane z audytem śledczym oraz audytem realizowanym w ramach struktur unijnych.

Zajęcia prowadzą wykładowcy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i praktycy związani z wydziałem: biegli rewidenci, audytorzy wewnętrzni, osoby posiadające doświadczenie praktyczne związane z prezentowanymi w czasie studiów zagadnieniami.

Otrzymają Państwo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które jest gwarancją solidnej wiedzy, otwierającej możliwości na rynku pracy z przewagą konkurencyjną.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego nasze studia podyplomowe i dołącz do grona ambitnych i kompetentnych specjalistów już dziś!

 

Możliwości zatrudnienia 

Absolwenci kierunku Audyt i Kontrola Wewnętrzna zapoznają się z wiedzą z zakresu regulacji, standardów i metod audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej i kontroli wewnętrznej.

Poznają również metody szacowania ryzyka i jego zarządzania, wymogi stawiane audytowi sprawozdań finansowych i funduszy unijnych oraz potrafią zarządzać komórką audytu wewnętrznego.

Opłata za studia 

Czesne w roku akademickim 2024/25

 • Płatność jednorazowa za całość studiów – 9 300 zł
 • Płatność w dwóch ratach: opłata za semestr studiów 4 900 zł x 2
 • Możliwe rozłożenie płatności na osiem rat

Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy

 • Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.
 • Zgodnie z podpisaną umową po otrzymaniu opłaty za Studia Uniwersytet wystawi fakturę na rzecz Uczestnika, wskazując Podmiot finansujący jako płatnika.
 • Numer konta do wpłat, przy płatności przez zakład pracy, dostępny jest w umowie trójstronnej.
 • Przy płatności indywidualnej: indywidualny numer konta generowany jest po immatrykulacji studenta do USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów).

Program 

Program - Audyt i kontrola wewnętrzna

Rekrutacja 

Rekrutacja przez stronę IRK – rozpoczyna się od 5 czerwca 2024 r.
 • Czas trwania studiów podyplomowych

dwa semestry, rok akademicki

 • Termin rozpoczęcia studiów

Październik 2024

 • Miejsce składania dokumentów

Dokumenty  w  wersji  papierowej  będą  przyjmowane  w dziekanacie studiów podyplomowych (pokój C108) lub pocztą listem poleconym na adres:

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
z dopiskiem „studia podyplomowe”.

Plan zajęć 

Plan zajęć - AIK - semestr letni 2023/2024