• Polski
 • English

Opis 

Kierunek: Finanse biznesu i rachunkowość
Studia II stopnia, zaoczne

Profil ogólnoakademicki
Dziedzina: nauki społeczne
Dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne
Dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

Specjalności 

Rachunkowość i audyt

Bankowość i rynki finansowe

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Doradztwo podatkowe i finanse publiczne

Rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne

Możliwości zatrudnienia 

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w :

 • przedsiębiorstwach sektora finansowego, np. w bankach, zakładach ubezpieczeń, domach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
 • przedsiębiorstwach sektora niefinansowego prywatnego o różnej skali działalności, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych,
 • instytucjach sektora publicznego, np. w instytucjach administracji rządowej i instytucjach sektora publicznego.

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: księgowy, analityk bankowy, analityk ubezpieczeniowy, analityk rynkowy, analityk finansowy, itp.  Absolwent studiów II stopnia przygotowany jest do wykonywania pracy wymagającej kwalifikacji specjalistycznych (np. specjalista lub starszy specjalista, doradca klienta, doradca finansowy, itp.). Po zdaniu odpowiednich egzaminów państwowych lub międzynarodowych i odbyciu odpowiedniej praktyki absolwent ma możliwość wykonywania zawodów licencjonowanych, takich jak: makler giełdowy, doradca inwestycyjny lub broker ubezpieczeniowy, czy też posługiwania się certyfikatami FRM, PRM, CFA, etc.

Po zdaniu odpowiednich egzaminów państwowych lub międzynarodowych i odbyciu odpowiedniej praktyki absolwent kierunku MSZFIR ma możliwość wykonywania zawodów licencjonowanych, takich jak:

 1. makler giełdowy,
 2. doradca inwestycyjny;
 3. agent lub broker ubezpieczeniowy;
 4. biegły rewident;
 5. Chartered Financial Analyst (CFA) – Certyfikowany Analityk Finansowy
 6. Financial risk manager (FRM) – certyfikowany specjalista zarządzania ryzykiem finansowym
 7. Professional Risk Manager (PRM)

Studia te dają również umiejętności i wiedzę, która może być wykorzystana w przygotowaniu do egzaminów i certyfikatów:

 1. CIMA (ang. The Chartered Institute of Management Accountants, ) Międzynarodowego Stowarzyszenia Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości;
 2. ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości.

Program 

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2024/25

Plan zajęć 

➫ I rok studiów, semestr zimowy 2024/2025 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 27/06/2024