• Polski
 • English

Opis 

Studia PSM ART umożliwiają artystom i animatorom kultury zdobycie nowego zawodu menedżera kultury. Słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę, kwalifikacje zawodowe i umiejętności menedżerskie niezbędne do: planowania karier własnych i podwładnych pracowników, efektywnego prowadzenia samodzielnych przedsięwzięć kulturalnych, założenia i prowadzenia własnej firmy (np. impresariatu artystycznego), skonstruowania biznesplanu, strategii działania i planu promocji, pozyskiwania źródeł finansowania z funduszy polskich i UE, orientowania się w problematyce prawa autorskiego, handlowego, medialnego i podatkowego oraz promocji, marketingu i public relations.

Profesjonalny zespół praktyków oraz kadra naukowa Uniwersytetu Warszawskiego zapozna Państwa z aktualnymi zagadnieniami zarządzania w obszarze kultury. Otrzymają Państwo prestiżowe Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych UW, które jest gwarancją solidnej wiedzy, otwierającej możliwości na rynku pracy z przewagą konkurencyjną.

Możliwości zatrudnienia 

Studia PSM ART. umożliwiają artystom i animatorom kultury zdobycie nowego zawodu menedżera kultury. Współdziałają z Biurem Karier, Klubem Absolwentów UW oraz wieloma instytucjami i organizacjami kultury. Wśród Absolwentów plasuje się wielu wybitnych artystów – menedżerów kultury, zarządzających czołowymi i instytucjami kultury w Polsce. Nasze studia otwierają nowy etap w dalszej działalności zawodowej ludzi kultury. Absolwenci z powodzeniem startują w konkursach na kierownicze stanowiska w instytucjach kultury w Polsce i UE.

Opłata za studia 

Czesne w roku akademickim 2023/24

 • Płatność jednorazowa za całość studiów – 5 300 zł
 • Płatność w dwóch ratach: 5 500 zł
 • Płatność w ośmiu ratach: 5 700 zł

Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy

 • Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.
 • Zgodnie z podpisaną umową po otrzymaniu opłaty za Studia Uniwersytet wystawi fakturę na rzecz Uczestnika, wskazując Podmiot finansujący jako płatnika.
 • Numer konta do wpłat, przy płatności przez zakład pracy dostępny jest w umowie trójstronnej.
 • Przy płatności indywidualnej: indywidualny numer  konta  generowany jest po  immatrykulacji  studenta  do  USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów).

Program 

Program - ART - rok akademicki 2023/2024

Rekrutacja

Rekrutacja przez stronę IRK – rozpoczyna się od 6 czerwca 2023 r.
 • Czas trwania studiów podyplomowych

dwa semestry, rok akademicki

 • Termin rozpoczęcia studiów

Październik 2023

 • Miejsce składania dokumentów

Dokumenty  w  wersji  papierowej  będą  przyjmowane  w dziekanacie studiów podyplomowych (pokój C108) lub pocztą listem poleconym na adres:Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
z dopiskiem „studia podyplomowe”.

Plan zajęć 

Plan zajęć - ART - semestr letni 2023/2024