• Polski
 • English

Ogłoszenia 

Przedmioty niezaliczone podczas wymiany

Szanowni Państwo,
ponieważ podczas studiów za granicą mają miejsce różne czynniki losowe, które uniemożliwiają zaliczenie wszystkich wybranych w eLA przedmiotów, poniżej znajduje się informacja, co należy zrobić w takim przypadku:

 1. Jeśli mimo niezaliczenia przedmiotu/-ów student uzyska wymaganą w danym semestrze liczbę ECTS, to należy zachować spokój – przedmiot niezaliczony jest usuwany z eLA podczas rozliczenia na WZ.
 2. Jeśli niezaliczenie przedmiotu/-ów oznacza, że student nie uzyska wymaganej w danym semestrze liczby ECTS, to wtedy:
 • brakujące punkty można nadrobić na WZ przedmiotami z bieżącego semestru (kiedy odbywała się wymiana)
 • zaliczyć należy przedmioty kierunkowe i specjalnościowe (nie oguny)
 • należy samodzielnie skontaktować się z wykładowcami i uzyskać ich zgodę
 • należy napisać podanie do koordynatora ws zgody  na zaliczenie wybranych przedmiotów: FORMULARZ
 • w zależności od daty powrotu do Polski (i/lub możliwości zdalnego podejścia do zaliczenia) można podchodzić do zaliczeń/egzaminów w sesji zimowej i/lub w sesji poprawkowej
 • w przypadku braku możliwości zaliczenia wystarczającej liczby przedmiotów i nadrobienia brakujących ECTS pozostają już tylko warunki/powtarzanie roku.

W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu mailowego lub podczas dyżurów,

Katarzyna Dziewanowska
outgoing@wz.uw.edu.pl


Przed wyjazdem na stypendium

Okres przed wyjazdem na stypendium wiąże się z koniecznością załatwienia największej liczby formalności. Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami:

W komentarzach zamieszczonych w powyższych plikacj są zawarte szczegółowe informacje dla studentów WZ UW (przewodnik jest przygotowany przez BWZ dla wszystkich studentów UW)

NIE KLIKAJ na przycisk „zgłoś do koordynatora”, tylko wyślij wiadomość na adres OUTGOING@WZ.UW.EDU.PL!

Podczas pobytu za granicą

W celu uniknięcia przykrych niespodzianek po powrocie na łono WZ, należy zadbać o następujące formalności:

W komentarzach zamieszczonych w powyższych plikach są zawarte szczegółowe informacje dla studentów WZ UW (przewodnik jest przygotowany przez BWZ dla wszystkich studentów UW).

Po powrocie (rozliczenie)

Ostatnie formalności pozwalające zakończyć stypendialną przygodę i gwarantujące zaliczenie tego okresu na WZ:

ROZLICZENIE JEST DWUETAPOWE:

Krok 1
Wypełnij Kartę zaliczeń (pobierz kartę) – NIE WPISUJESZ liczby godzin, punktów ECTS, oceny lokalnej, oceny ECTS ani oceny WZ UW. W karcie nie zamieszcza się przedmiotów niezaliczonych. Proszę nie wypełniać formularza pismem odręcznym, tylko całość uzupełnić na komputerze.

Wypełnij ankietę (pobierz formularz) – jest ona świetnym źródłem informacji dla studentów wyjeżdżających w kolejnym roku :-).
Komplet 4 dokumentów (ToR, eLA, karta zaliczeń i ankietka) wyślij do koordynatora na adres: outgoing@wz.uw.edu.pl;

Krok 2
Koordynator przeliczy stopnie, które uzyskałeś w uczelni zagranicznej na skalę obowiązującą  w UW. Następnie udostępni możliwość dokonywania korekty w Twoim  e-LA, co umożliwi Ci uzupełnienie informacji w e-LA.

Krok 3
Wpisz przeliczone stopnie do e-LA przez USOS-web (przy każdym przedmiocie należy wybrać opcję „edytuj”, następnie wpisać ocenę, liczbę godzin przedmiotu – jak na karcie zaliczeń – i obok ponownie ocenę). Wprowadzić należy oceny polskie. Przedmioty niezaliczone należy usunąć z eLA.
W przypadku ocen takich jak 3, 4, 5 nie wpisuje się zer po przecinku (niepoprawny zapis: 5,0; poprawny zapis: 5)

Krok 4
Skontaktuj się ponownie z koordynatorem (mailowo), który zweryfikuje wprowadzone oceny.

Krok 5
Po weryfikacji ocen, koordynator podpisze kartę zaliczeń i przekaże ją do dziekanatu, gdzie odpowiednia osoba sprawdzi poprawność wpisanych punktów i ocen, a następnie zaznaczy („ustawi flagę”) w systemie USOS przy każdym przedmiocie  realizowanym w  uczelni zagranicznej jako przedmiot  „zaliczony”.

Minima ECTS/ Wybór przedmiotów

Zgodnie z założeniami dotyczącymi wymiany w ramach programu Erasmus, student musi uzyskać 30 ECTS semestralnie.
Poniżej przedstawione są wytyczne odnośnie liczby punktów ECTS, jakie należy zrealizować podczas wyjazdu na uczelnię zagraniczną (uwzględniają one seminaria i prace dyplomowe, które zostały odliczone od nominalnych 30 punktów).

Studentów wyjeżdżających na częściowe studia zagraniczne na poziomie licencjackim obowiązują następujące minima punktowe:

Studia I stopnia (licencjackie):

semestr 4 – 30 ECTS

semestr 5 – 27 ECTS

semestr 6 – 21 ECTS (dla osób, które zaczęły studia w roku 2018/2019 – 20 ECTS)

Studentów wyjeżdżających na częściowe studia zagraniczne na poziomie magisterskim obowiązują następujące minima punktowe:

semestr 1 – 30 ECTS

semestr 2 – 30 ECTS

semestr 3 – 27 ECTS

semestr 4 – 21 ECTS

MINIMALNA liczba punktów, jaką należy uzyskać to 20 ECTS i liczba ta nie może być zmniejszona nawet w przypadku zaliczenia awansem przedmiotów na Wydziale Zarządzania. Jest to warunek uczestnictwa w wymianie.

WZ UW nie wymaga pełnej ekwiwalentności przedmiotów realizowanych podczas wymiany i przedmiotów, które odbywają się na WZ w danym semestrze. Liczymy na Państwa zdrowy rozsądek i mądre zainteresowania 😉 Natomiast oczekiwane jest uczęszczania na przedmioty powiązane z kierunkiem studiów (zarządzanie/zarządzanie finansami i rachunkowość) i nie dublujące przedmiotów dotychczas zrealizowanych w danym toku studiów.

Ponadto, w trakcie semestru student może uzyskać maksymalnie 5 ECTS łącznie za przedmioty językowe (i pochodne) oraz za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów.
Objaśnienie:
Jeśli przedmioty językowe lub pozakierunkowe przekraczają ten limit, to koordynator wymiany dokonuje ich redukcji w LA i podczas rozliczenia po powrocie, np.

– kurs językowy ma 6 ECTS – koordynator „obcina” liczbę ECTS do 5.

– student zapisuje się na Art Apreciation (3 ECTS) oraz język niemiecki (5 ECTS) – łącznie otrzymuje za te przedmioty 5 ECTS w proporcji 2 ECTS za AA i 3 ECTS za język niemiecki.

– student chce chodzić na 3 kursy językowe, które łącznie są warte 9 ECTS w semestrze – super, niech chodzi, ale łącznie otrzyma za nie 5 ECTS. 🙂

W skrócie: nie ma ograniczenia w kwestii liczby zajęć językowych i pozakierunkowych (o ile zgadza się na to uczelnia zagraniczna), ale jest nałożone ograniczenie na to, ile ze zdobytych w ten sposób ECTS będzie uznane a konto rozliczenia semestru.

Ankiety wyjazdowe 

Szanowni Państwo,

w tym miejscu dostępne są ankiety, które po przyjeździe wypełniają studenci WZ UW. Zawierają one wiele praktycznych i ciekawych informacji, dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z nimi.

Przy okazji – bardzo dziękujemy osobom, które szczegółowo wypełniły ankietki! 🙂

ANKIETY po przyjeździe

Z pozdrowieniami,

KDziewanowska

Studia

FAQ

 • opłaty za studia w przypadku wyjazdów studentów niestacjonarnych
  • wg zarządzenia Rektora UW, wyjazd na Erasmusa nie jest podstawą do zwolnienia z opłaty za studia
 • wypełnianie dokumentów
  • dokumenty wypełnia się komputerowo (nie ręcznie)
  • podpis może być: odręczny na wydrukach lub profilem zaufanym
  • dokumenty składa się w wersji papierowej
 • wybór semestru wyjazdu
  • semestr wyjazdu wybiera się po przyznaniu wyjazdu w USOSie, przy wypełnianiu formularza
 • zaświadczenia językowe
  • lista dokumentów, które mogą poświadczać znajomość języka jest wymieniona w dokumencie WYMAGANE DOKUMENTY.
 • cdn.

Erasmus 2023/2024 - spotkanie informacyjne

Szanowni Państwo,

zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące zasad programu Erasmus+ i rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2023/2024!

Kiedy: poniedziałek, 16 stycznia 2023, godz. 16:00

Gdzie: online – Join Zoom Meeting
https://uw-edu-pl.zoom.us/j/94821102579?pwd=WW5zSXN6Z1I0TGtPKzdIZnkxU21Wdz09

Meeting ID: 948 2110 2579
Passcode: 618170

Kto: spotkanie poprowadzi Koordynatorka wymiany na WZ UW (dr hab. Katarzyna Dziewanowska) oraz Koordynator uczelniany programu Erasmus+ (Pani Monika Satała)

Co: opowiemy o zasadach, finansach, rekrutacji i dokumentach. Będzie czas na pytania!

Do zobaczenia!

Katarzyna Dziewanowska

 

Rekrutacja na wyjazdy w roku 2023/2024: Erasmus+

Szanowni Państwo,

zaczynamy rekrutację na wyjazdy Erasmusowe – PRZYGODA CZEKA!

TERMINARZ rekrutacji

Wymagane DOKUMENTY

KRYTERIA rekrutacji

Ważne formularze:

Co trzeba wiedzieć: REGULAMINminima ECTSzasady WSTĘPNEJ kwalifikacji

W przypadku pytań i/lub wątpliwości dotyczących kryteriów ustalonych przez Samorząd Studencki – zachęcamy do kontaktu z Samorządem 🙂

W pozostałych kwestiach zapraszamy na dyżur koordynatora (dr hab. KDziewanowska, link w ogłoszeniach wykładowcy). W kwestiach krótkich i nie wymagających dywagacji możliwy jest kontakt mailowy (outgoing@wz.uw.edu.pl) 🙂

Dokumenty składane są w wersji papierowej w pokoju C217 (koniecznie przeczytaj DOKUMENTY).

Wyjazdy w roku 2023/2024: spotkanie informacyjne

Szanowni Państwo,

w dniu 15 grudnia (czwartek) 2022, godz. 16:00-18:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych wyjazdami na częściowe studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ oraz umów bilateralnych (kraje poza UE).

Opowiemy o: procesie rekrutacji, wymaganych dokumentach, formalnościach i ogólnych zasadach programów. Spotkanie zostanie nagrane, a link zamieszczony na stronie http://www.wz.uw.edu.pl/portale/studenci-wyjezdzajacy-erasmus, ale możliwość zadawania pytań jest tylko na żywo 🙂

Link do spotkania:

https://uw-edu-pl.zoom.us/j/97815112678?pwd=czROYitiS1l5VU43N2ZLaEgwYkRwZz09

Meeting ID: 978 1511 2678

Password: 216898

Do zobaczenia!

Katarzyna Dziewanowska

outgoing@wz.uw.edu.pl

Praktyki 

Lista umów

Objaśnienia:

 • okres ważności – w jakim okresie umowa obowiązuje (przeważnie do 2028 roku)
 • język – uczelnie deklarują w jakich językach odbywają się zajęcia (w przypadku dwóch języków zazwyczaj oznacza to możliwość wyboru, ale zawsze warto to sprawdzić bezpośrednio na stronie danej uczelni)
 • liczba studentów – ile osób może wyjechać do danej uczelni
 • poziom studiów – na jakim poziomie mamy podpisaną umowę (BA – studia licencjackie, MA – magisterskiej). Można jechać tylko do uczelni, która oferuje poziom zgodny z tym realizowanym na WZ
 • okres wymiany – zazwyczaj odzwierciedla długość semestru i jest równoznaczny z maksymalnym okresem finansowania (proszę pamiętać, że daty rozpoczęcia i zakończenia semestrów w poszczególnych krajach mogą się znacząco różnić od polskich)
 • uwagi – jak sama nazwa wskazuje: dodatkowe informacje dotyczące wymogów danej uczelni (nie jest to lista kompletna, takie informacje są dostępne bezpośrednio na stronach uczelni zagranicznych – zdecydowanie warto tam zajrzeć!)

A oto i same umowy.

Rekrutacja: informacje ogólne

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na Wydziale Zarządzania UW (i na całym Uniwersytecie Warszawskim) jest przeprowadzana raz w roku (na wszystkie wyjazdy: te w semestrze zimowym, letnim i całoroczne) i odbywa się na przełomie stycznia i lutego. Co roku, pod koniec grudnia Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) przekazuje nam informację o tym, jaki jest deadline na zgłoszenie kandydatur studentów, a WZ ogłasza terminarz rekrutacji.

Poniżej znajdują się przydatne informacje dotyczące rekrutacji:

Przed przystąpieniem do rekrutacji:

 • Studia za granicą do niezwykła przygoda, ale należy się do niej odpowiednio przygotować: zarówno pod względem informacyjnym, jak i finansowym.
 • Stypendia mają na celu pokrycie różnic w kosztach utrzymania, co oznacza, że konieczne będzie posiadanie dodatkowych środków – w jakiej ilości zależy od planów i temperamentu studentów.
 • Zapoznaj się z listą umów podpisanych przez WZ UW (dostępne na naszej stronie w zakładce Studia – ogólne informacje>Lista uczelni). Pogódź się z faktem, że jest ich tyle, ile jest i jakiekolwiek zmiany będą miały charakter kosmetyczny – może dojdzie jedna lub dwie umowy, ale szansa na to, że nagle będziemy mieć 10 umów z Wielką Brytanią jest zerowa.
 • Każda uczelnia jest jak „państwo w państwie” i rządzi się swoimi prawami. Dlatego konieczne jest zebranie szczegółowych informacji, m.in. o: datach rozpoczęcia i zakończenia semestrów (mogą być diametralnie różne od tych na UW), dostępności akademików, języku w jakim odbywają się zajęcia, wymaganych dokumentach (zakwalifikowanie na WZ nie jest końcem, lecz początkiem tej pięknej drogi – zazwyczaj trzeba jeszcze przekazać dokumenty do uczelni zagranicznej lub zarejestrować się online), etc.
 • Poszukiwania powyższych informacji należy rozpocząć na stronach uczelni zagranicznych, stronie Erasmus Student Network (esn.pl) i innych. My szczególnie polecamy krótkie ankiety wypełniane przez naszych wuzetowych studentów po powrocie ze stypendium – pytamy w nich o języki, koszty, formalności, opinie i prosimy o zostawienie adresu mailowego w razie zgody na kontakt. Jest to bezcenne źródło informacji! Ankiety te dostępne są pod tym linkiem.
 • Koniecznie zapoznaj się z regulaminem postępowania rekrutacyjnego (Studia – ogólne informacje).
 • Podejmij przemyślaną decyzję – w ten sposób zwiększysz swoje szanse na udany wyjazd i super przygodę!

W trakcie rekrutacji:

 • Koniecznie zapoznaj się z terminarzem rekrutacji, kryteriami i listą wymaganych dokumentów!!!
 • Kluczową kwestią jest dostarczenie kompletu dokumentów w wymaganej formie, we wskazanym miejscu i właściwym czasie. Aplikacje niekompletne nie są rozpatrywane. Nie ma możliwości dostarczenia żadnych dokumentów po terminie.
 • Zadbaj o podanie aktualnych danych – imię i nazwisko (to raczej nie sprawia problemu), ale także adres mailowy i numer telefonu. Czasami zdarza się, że członek komisji musi zadzwonić do kandydata, bo np nieczytelna jest lista wybranych uczelni…
 • Wąskim gardłem jest uzyskanie zaświadczenia o wysokości średniej, ponieważ musi ją wyliczyć i potwierdzić dziekanat. Dlatego nie warto z tym czekać na ostatnią chwilę – można się po nią zgłosić nawet przed ogłoszeniem o rozpoczęciu rekrutacji – średnia wyliczana jest za poprzedni rok akademicki (lub dwa ostatnie zakończone semestry w przypadku, gdy ktoś był na urlopie dziekańskim), więc od października nic się już w tym obszarze nie zmienia.

Sytuacja może być bardziej skomplikowana w przypadku osób, które ukończyły studia licencjackie na wydziale innym niż WZ – należy się wtedy skontaktować z „tamtym” dziekanatem i wydobyć stosowne zaświadczenie.
Komisja nie wylicza średnich na podstawie transkryptów ani suplementów.
Pamiętaj, że to być średnia za 2 ostatnie semestry, a nie z całego toku studiów.

Po ogłoszeniu wyników:

 • Sprawdź ogłoszenia na stronie WZ – zarówno wstępna lista zakwalifikowanych osób, jak i jej ostateczna wersja pojawiają się wkrótce po zakończeniu posiedzenia komisji rekrutacyjnej.
 • Kluczem do sukcesu jest Twoje sprawne działanie: uzupełnianie formularzy w USOSWebie, podpisywanie dokumentów, etc. Niedotrzymanie wyznaczonych (niestety, krótkich!) terminów oznacza utratę wyjazdu i stypendium.
 • Na tym etapie „klamka zapadła” – nie ma możliwości zmiany zdania ani zamiany z inną osobą. Twój wybór jest ostateczny.
 • Jeśli w ostatniej chwili zmienisz zdanie i nie chcesz nigdzie jechać – zgłoś to jak najszybciej koordynatorowi.

 Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na WZ UW

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego przy wyjazdach na studia zagraniczne.

Kapitał mobilności

W przypadku osób, które po raz pierwszy korzystają z wyjazdów w ramach Erasmusa + i wcześniej nie wyjeżdżały w ramach LLP Erasmus, obowiązują następujące zasady:

 • kapitał mobilności wynosi 12 miesięcy na każdym poziomie studiów
 • powyższe 12 miesięcy obejmuje studia i praktykę (okresy te sumują się i nie mogą przekroczyć 12 m-cy)
 • maksymalnie można skorzystać z 36 m-cy mobilności (12 m-cy x 3 poziomy studiów)

W przypadku osób, które uczestniczyły wcześniej w programie mobilności LLP Erasmus (formuła obecna do roku 2013/2014), obowiązuje poniższy kapitał mobilności:

poprzednie wyjazdy LLP Erasmus

kapitał mobilności w Erasmus + studia I stopnia

kapitał mobilności w Erasmus + studia II stopnia

kapitał mobilności w Erasmus + studia III stopnia

kapitał mobilności w Erasmus + studia jednolite magisterskie

jeżeli na studiach I stopnia mobilność łącznie 5 miesięcy

7 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

19 miesięcy

jeżeli na studiach II stopnia mobilność łącznie 5 miesięcy

12 miesięcy

7 miesięcy

12 miesięcy

19 miesięcy

jeżeli na studiach III stopnia mobilność łącznie 5 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

7 miesięcy

24 miesiące

jeżeli na studiach jednolitych magisterskich mobilność łącznie 5 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

19 miesięcy

Ubezpieczenie dla studentów i pracowników

Pracownicy i studenci UW wyjeżdżający za granicę, członkowie ich rodzin oraz osoby towarzyszące mogą na okres wyjazdu, na preferencyjnych warunkach, przystąpić do ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance poza granicami RP oraz ubezpieczenia: NNW, OC i Bagażu w STU ERGO Hestia SA, na podstawie polisy otwartej numer 436000238548.

Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe wskutek zakażenia koronawirusem, w szczególności COVID-19, niezależnie od stanu ogłoszonej pandemii lub epidemii.

W celu zgłoszenia się do ubezpieczenia należy wypełnić wniosek, podpisać go (wnioski za niepełnoletnie dzieci podpisują ich rodzice) i przesłać na poniższy kontakt:

Emilia Rzeszotek, e-mail: emilia.rzeszotek@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 23 345

Oferta ubezpieczenia od 2022

Ubezpieczenie biznes&podróż

Szczegóły ubezpieczenia SWU_ERGO HESTIA

Statut Stowarzyszenia Horyzont Pro

Formularze

Tutaj znajdują się formularze, jakie są lub mogą być wykorzystane podczas studiów w ramach programu Erasmus+

1. Zaświadczenie o średniej

2. Zaświadczenie o znajomości języka

3. Oświadczenie o poprzednich wyjazdach

4. Oświadczenie o wyborze uczelni

5. Oświadczenie o znajomości regulaminu

6. RODO

1. Upoważnienie do dziekanatu w sprawach wszelakich

2. Zgoda na wyjazd z 1 niezaliczonym przedmiotem

1. Karta zaliczeń

2. Ankietka WZ

1. Przedłużenie okresu studiów + confirmation of results

2. Rezygnacja ze stypendium

3. Skrócenie pobytu na studiach za granicą

4. Letter of confirmation (potwierdzenie pobytu)