• Polski
 • English
  • Pracownia Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
  • Pracownia Gospodarki Rynkowej
  • Pracownia Gospodarki Publicznej
 • Katedra Systemów Finansowych GospodarkiKatedra Systemów Finansowych Gospodarki
 • Katedra Teorii Organizacji i ZarządzaniaKatedra Teorii Organizacji i Zarządzania
 • Katedra MarketinguKatedra Marketingu
 • Katedra Przedsiębiorczości i Systemów ZarządzaniaKatedra Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania
 • Katedra Prawnych Problemów Administracji i ZarządzaniaKatedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania
 • Katedra Psychologii i Socjologii ZarządzaniaKatedra Psychologii i Socjologii Zarządzania
 • Katedra Finansów i RachunkowościKatedra Finansów i Rachunkowości
 • Katedra Metod IlościowychKatedra Metod Ilościowych
 • Katedra Systemów Informacyjnych ZarządzaniaKatedra Systemów Informacyjnych Zarządzania
 • Katedra Strategii i PrzywództwaKatedra Strategii i Przywództwa