Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie

Serwis rejestracji żetonowych umożliwia rejestrowanie się na przedmioty. Przedmioty te na ogół dostępne są dla wszystkich studentów Uniwersytetu Warszawskiego, niezależnie od kierunku studiów.

Dnia 12 września 2022 ruszyła rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie doskonalące kompetencje cyfrowe studentów, przydatne w działalności naukowej i bardzo cenione na rynku pracy:
https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=0000-2022-OG-UN&group=0000-KOC-ZIP-OG.

W zajęciach mogą uczestniczyć studenci czterech ostatnich semestrów studiów wszystkich kierunków studiów.