• Polski
 • English

Opis 

Celem studiów jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy w zakresie zarządzania zespołami sprzedaży w warunkach gospodarki cyfrowej. Transformacja cyfrowa przyczyniła się do znaczących zmian zakresu kompetencji menedżerów odpowiadających za zarządzanie procesami sprzedaży, tak w organizacjach komercyjnych jak i jednostkach niedochodowych.

Program studiów obejmuje kluczowe zagadnienia związane z wyzwaniami gospodarki cyfrowej oraz globalizacją, jak też problemy od dawna nurtujące organizacje sprzedażowe.

Profesjonalny zespół praktyków oraz pracowników naukowych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wykorzystując nowoczesne metody dydaktyczne, tj. analizę przypadków, trening interpersonalny, przygotowanie mini projektów, dyskusje grupowe gwarantuje wysoki poziom kształcenia i pozyskanie kompetencji niezbędnych dla menedżera sprzedaży XXI wieku.

Otrzymają Państwo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, stanowiące gwarancję aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności, które otwierają szerokie możliwości i dają konkurencyjną przewagę na rynku.

Możliwości zatrudnienia 

Nasi Absolwenci zyskują kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności przydatne w efektywnym zarządzaniu sprzedażą w warunkach wyzwań gospodarki cyfrowej. Potrafią w praktyce stosować nowoczesne techniki zarządzania zespołami sprzedawców i procesami sprzedaży.

Opłata za studia 

Czesne w roku akademickim 2024/25

 • Płatność jednorazowa za całość studiów – 10 900 zł
 • Płatność w dwóch ratach: opłata za semestr studiów 5 700 zł x 2
 • Możliwe rozłożenie płatności na osiem rat

Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy

 • Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.
 • Zgodnie z podpisaną umową po otrzymaniu opłaty za Studia Uniwersytet wystawi fakturę na rzecz Uczestnika, wskazując Podmiot finansujący jako płatnika.
 • Numer konta do wpłat, przy płatności przez zakład pracy dostępny jest w umowie trójstronnej.
 • Przy płatności indywidualnej: indywidualny numer konta generowany jest po immatrykulacji studenta do USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów).

Program 

Program - Zarządzanie Organizacjami Sprzedaży w Gospodarce Cyfrowej

Rekrutacja 

Rekrutacja przez stronę IRK – rozpoczyna się 5 czerwca 2024 r.

 • Czas trwania studiów podyplomowych

dwa semestry, rok akademicki

 • Termin rozpoczęcia studiów

Październik 2024

 • Miejsce składania dokumentów

Dokumenty  w  wersji  papierowej  będą  przyjmowane  w dziekanacie studiów podyplomowych (pokój C108) lub pocztą listem poleconym na adres:

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
z dopiskiem „studia podyplomowe”.