• Polski
  • English

Kolejne spotkanie – 4 grudnia br. – Stowarzyszenia Absolwentów WZ UW

Drodzy studenci, w dniu 4 grudnia 2023 o godz. 18:00, odbędzie się kolejne spotkanie Stowarzyszenia Absolwentów WZ UW pt. Okiem praktyka: Zarządzanie – teoria a brutalna praktyka. Serdecznie zapraszamy całą społeczność Wydziału do udziału w spotkaniu. „Zarządzanie – teoria a brutalna praktyka” otwiera możliwości do postawienia różnych tez. Podczas specjalnego wykładu z elementami business case’ów Kolejne spotkanie – 4 grudnia br. – Stowarzyszenia Absolwentów WZ UW

Czytaj więcej

Konferencja Inauguracyjna Polskiego Centrum Studiów i Badań Olimpijskich

Zapraszamy serdecznie na konferencję, która odbędzie się 12 grudnia 2023 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, w auli A. Agenda Konferencji. Osoby zainteresowane, prosimy o zgłaszanie swojego udziału w wydarzeniu do piątku 1 grudnia 2023 roku do godziny 23:00 poprzez formularz rejestracyjny (Formularz rejestracji: LINK ).

Czytaj więcej

EIT Health Morning Health Talks

W dniu 29 listopada 2023 roku (09:30-13:00), Uniwersytet Warszawski organizuje wspólnie z European Institute of Innovation and Technology Health (EIT Health) wydarzenie pn.: EIT Health Morning Health Talks. Jest to cykliczne spotkanie ekspertów organizowane w krajach EIT Regional Innovation Scheme – RIS (https://eithealth.eu/morning-health-talks/) przez EIT Health InnoStars. W tym roku hostem tego 1-dniowego eventu został EIT Health Morning Health Talks

Czytaj więcej

Zatrudnimy doktoranta – stypendystę w grancie OPUS18 (UMO-2019/35/B/HS4/02471)

Projekt „Determinanty wpływu polityki makroostrożnościowej na wyniki działalności banków w Europejskim Obszarze Gospodarczym”. Warunki zatrudnienia: Miejsce zatrudnienia: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski. Stypendium w wysokości: 3000,00 PLN. Czas przyznawania stypendium: 18 miesięcy. Planowane rozpoczęcie: styczeń 2024 r. Opis zadań: Szczegóły ogłoszenia tutaj. Termin składania ofert: 19.12.2023 r., godz. 16:00 Forma składania ofert: Pocztą elektroniczną na adres: Zatrudnimy doktoranta – stypendystę w grancie OPUS18 (UMO-2019/35/B/HS4/02471)

Czytaj więcej

W sobotę odbyła się inauguracja Akademii #ESG

Akademia to innowacyjny program skierowany dla osób, które dążą do pogłębiania swojej wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju. Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – profesor dr hab. Grzegorz Karasiewicz oraz przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, profesor Jacek Jastrzębski. Wykład inauguracyjny został wygłoszony przez Marzenę Więckowską, dyrektora ds. globalnego zaangażowania społecznego w firmie Amazon. Programem kieruje W sobotę odbyła się inauguracja Akademii #ESG

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Grant w ramach konkursu MINIATURA 7 dla adiunkta Wydziału Zarządzania

Dr Barbara Katarzyna Godlewska-Bujok (adiunkt na Wydziale Zarządzania, w Katedrze Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania) otrzymała grant za projekt „Kategorie oczywiste: status prawny kobiety w prawie zatrudnienia”. Dotacje w konkursie MINIATURA są przyznawane na pojedyncze działania naukowe – badania wstępne/pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy lub wyjazd konsultacyjny. Dzięki nim naukowcy mogą przygotować projekty badawcze, które później Grant w ramach konkursu MINIATURA 7 dla adiunkta Wydziału Zarządzania

Czytaj więcej

4EU+ Coffee Talk on Unconventional Digital Education

Zespół ds. Sojuszu 4EU+ w Biurze Międzynarodowych Zespołów Badawczych zaprasza do udziału w kolejnym działaniu 4EU+, tym razem realizowanym we współpracy z ukraińskimi uczelniami w ramach projektu „4EU+ dla Ukrainy” (informacje o projekcie można znaleźć tutaj). W poniedziałek 27 listopada odbędzie się „4EU+ Coffee Talk on Unconventional Digital Education”: spotkanie online skierowane do wszystkich zainteresowanych 4EU+ Coffee Talk on Unconventional Digital Education

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia Rektora 2023

Serdecznie gratulujemy dr. hab. Jakubowi Górce Nagrody Rektora 2023 w dziedzinie nauk społecznych. Jesteśmy dumni! Nagrody są przyznawane m.in. za wybitne osiągnięcia dydaktyczne oraz wykorzystywanie nowatorskich metod kształcenia.Cieszymy się również z wyróżnień przyznanych (za działalność naukową, która w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju Uniwersytetu i wzrostu prestiżu uczelni.):

Czytaj więcej

Makro Polska dołączyło do grona partnerów Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

W środę gościliśmy na naszym wydziale Panią Katarzynę Kosel (People & Culture Director), Pana Sławomira Leszczyński – Offer Management Director oraz Panią Katarzynę Chudą-Ciechanowską (EB Partner HR Operations & Talent Acquisition Division) i rozmawialiśmy o naszej współpracy i wspólnych projektach! Wkrótce więcej informacji na temat wydarzeń organizowanych razem z MAKRO Polska, adresowanych do studentów i Makro Polska dołączyło do grona partnerów Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Czytaj więcej

Dobrostan psychiczny w organizacji – zaproszenie na warsztaty typu train-the trainer

Ramowy program warsztatów: Warsztat skierowany do wszystkich osób prowadzących zajęcia, warsztaty i szkolenia, którychadresatami są studenci szkół o profilu biznesowym (tj. do wykładowców, dydaktyków,doktorantów). Zapraszamy zarówno osoby posiadające doświadczenie w zakresie prowadzeniawarsztatów umiejętności psychospołecznych, jak i osoby, które chciałyby wprowadzić elementypracy warsztatowej do swojej praktyki dydaktycznej. Szczegóły. Termin: sobota i niedziela, 02-03.12.2023Godzina: 9.30 – 17.30 Dobrostan psychiczny w organizacji – zaproszenie na warsztaty typu train-the trainer

Czytaj więcej

2. miejsce Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w rankingu Eduniversal!

Kolejny raz WZ UW został uznany za najlepszą szkołę biznesową w Polsce oraz drugą w regionie Europy Wschodniej. Co roku podczas Światowej Konwencji Eduniversal z ponad 150 krajów wybierane są najlepsze szkoły biznesu na świecie. Wskazanie najlepszych odbywa się poprzez głosowanie dziekanów reprezentujących tysiąc szkół biznesowych. Drugie miejsce naszego Wydziału w rankingu Eduniversal w kategorii 2. miejsce Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w rankingu Eduniversal!

Czytaj więcej