Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
Wirtualny spacer

tel. 22 55 34 002
fax 22 55 34 001

wz@wz.uw.edu.pl

Dział finansowy
Koordynator ds USOS
Sekcja administracyjno-techniczna
Pracownia xero; A012,