Chcesz uzyskać dyplom najlepszej polskiej uczelni?
Dobrze trafiłeś!

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego powstał w 1972 roku, co czyni go najstarszą szkołą biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest też największym wydziałem UW, czyli największej uczelni i najlepszego ośrodka badawczego w kraju. WZ jest co roku doceniany w rankingach. W rankingu “Perspektywy” 2021 studia (w grupie kierunków ekonomicznych, w kategorii “Zarządzanie”), studia prowadzone przez Wydział Zarządzania UW zostały uznane za najlepsze w Polsce.

Wydział Zarządzania UW posiada 5 na 5 tzw. palmes of excellence, przyznawanych najlepszym uczelniom i wydziałom biznesowym na świecie. Został też wielokrotnie wyróżniony jako lider w międzynarodowych rankingach Eduniversal – m.in. jako najlepsza szkoła biznesu w Polsce oraz III najlepsza szkoła biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dlaczego warto wybrać WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UW?

Jest to jeden z najbardziej praktycznych i najpopularniejszych wydziałów najlepszej uczelni w Polsce. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego:

 • posiada prestiżowe akredytacje EQUIS, AACSB i AMBA, czyli międzynarodowe potwierdzenie standardu jakości kształcenia i współpracy z biznesem;
 • uczy praktycznych i rynkowych rozwiązań;
 • zrzesza wokół siebie aktywną społeczność – m.in. poprzez sprawnie działające Biuro Karier i Absolwentów WZ UW, Stowarzyszenie Absolwentów WZ UW, a także portal Synergia WZ UW;
 • umożliwia zdobycie podwójnego dyplomu – studenci kierunku Zarządzania mają możliwość aplikowania na 2. roku studiów do udziału w programie wymiany zagranicznej, zakończonej podwójnym dyplomem (uczelni polskiej i koreańskiej). Podczas rocznej wymiany w Korei Płd. studenci realizują przedmioty konieczne do zdobycia dyplomu uczelni zagranicznej. Tym samym, podwójny dyplom Uniwersytetu Warszawskiego oraz jednego z 2 Uniwersytetów w Korei (Kyungpook National University (KNY) w Daegu i Chonnam National University (CNU) w Gwangju) studenci uzyskują pisząci broniąc tylko jedną pracę licencjacką.
 • oferuje wymianę zagraniczną – umożliwia swoim studentom prostą rekrutację na wymianę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ do 18 krajów w Europie oraz do 7 krajów w ramach umów bilateralnych tj.: Korea, USA, Chile czy Malezja. Studenci wyjeżdżając (dzięki aż 78 umowom zawartym przez WZ), realizują część swoich studiów za granicą, uzyskując w ten sposób zaliczenie semestru lub nawet całego roku.


Dołącz do naszej społeczności Uniwersyteckiej Szkoły Biznesu!

BUSINESS AND MANAGEMENT

DZIENNE

Studia te mają na celu wykształcenie absolwenta znającego metodologię badań i terminologię w zakresie zarządzania oraz w dyscyplinach uzupełniających, jak ekonomia, finanse i nauki prawne. Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zarządzania oraz z dyscyplin pokrewnych, zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości i jest przygotowany do działania w sposób przedsiębiorczy. Posiada umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych funkcjonowaniem organizacji oraz do określenia wpływu otoczenia: technologicznego, społecznego, politycznego, prawnego, ekonomicznego i ekologicznego, na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki.

ZARZĄDZANIE

DZIENNE/ ZAOCZNE/ WIECZOROWE

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zarządzania oraz z dyscyplin pokrewnych, a także kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji.

W Rankingu Kierunków Studiów magazynu edukacyjnego “Perspektywy” 2021 Wydział Zarządzania UW zajął I miejsce. Liczba kandydatów w przeliczeniu na jedno miejsce w rekrutacji tylko w turze czerwcowo-lipcowej na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2021/ 2022 na kierunku Zarządzanie wynosiła 8,1.

Specjalności:

 • Zarządzanie w małym przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie w korporacji
 • Zarządzanie w e-gospodarce
 • Zarządzanie w sektorze publicznym.

FINANSE BIZNESU I RACHUNKOWOŚĆ

DZIENNE/ ZAOCZNE/ WIECZOROWE

Celem programu jest przygotowanie absolwenta do działania w sposób przedsiębiorczy i wyposażenie w kompetencje umożliwiające samodzielne rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji.

Absolwent studiów posiada umiejętności samodzielnego i zespołowego przygotowania opracowań, dotyczących zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych oraz komunikatywnego ich przedstawiania w języku polskim i angielskim.

Specjalności:

 • Rachunkowość przedsiębiorstwa
 • Bankowość i instytucje rynku finansowego
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Podatki i finanse publiczne.

Przywództwo i uczenie się są sobie nawzajem niezbędne.
John F. Kennedy

NAUKA. BIZNES. PRZYSZŁOŚĆ

Niezaprzeczalnymi atutami Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego są jego doświadczeni wykładowcy i praktyki zawodowe.

 • Zajęcia dla studentów prowadzą naukowcy, którzy niejednokrotnie mają dużo praktycznego doświadczenia. Ponadto często zapraszają na zajęcia ekspertów rynkowych.
 • Studenci studiów licencjackich są zobligowani do zaliczenia praktyk zawodowych. Mogą skorzystać z pomocy Biura Karier i Absolwentów lub portalu Synergia WZ UW, który skupia zarówno studentów, absolwentów, jak i przedstawicieli nauki oraz biznesu.

Poznaj opinie naszych studentów i absolwentów!

Polecamy też obejrzenie filmu, z którego dowiesz się, dlaczego inni wybrali WZ UW 🙂


Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego