Sekcja Promocji Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego pracuje na rzecz budowania pozytywnego wizerunku marki Wydziału, dążąc do zwiększenia jej prestiżu oraz atrakcyjności dla studentów. Jesteśmy zespołem pasjonatów, dla których praca w obszarze promocji marki jest z jednej strony wielką przyjemnością, z drugiej zaś ogromnym wyzwaniem.

Promowanie naszej uczelni następuje poprzez różne kanały, takie jak media społecznościowe, reklamy, kampanie informacyjne, targi edukacyjne czy Dni Otwarte, itp. Komunikacja z młodym odbiorcą, wychowanym w świecie nowych technologii, wymaga od naszego Zespołu często niestandardowego myślenia i poszukiwania niekiedy kreatywnych rozwiązań. Dlatego do współpracy do naszej Sekcji zapraszamy doświadczone, ale i bardzo młode osoby.

Do zadań Sekcji Promocji należą w szczególności:

  • realizowanie strategii Wydziału w zakresie promocji – projektowanie, realizacja i koordynowanie działań promocyjnych skierowanych do potencjalnych studentów naszego Wydziału,
  • przygotowywanie wszelkich materiałów informacyjno-promocyjnych i prezentacji Uczelni,
  • realizacja kampanii reklamowych – wizerunkowych, rekrutacyjnych i dotyczących oferty studiów podyplomowych,
  • organizacja wydarzeń i uroczystości wydziałowych, w tym imprez promujących Wydział Zarządzania,
  • organizacja spotkań środowisk opiniotwórczych i biznesowych wspierających Wydział, w tym współpraca z różnymi stowarzyszeniami,
  • koordynowanie działalności reklamowej podmiotów zewnętrznych na terenie Wydziału, w tym zarządzanie powierzchnią reklamową oraz nadzór nad przebiegiem akcji promocyjnych tych organizacji,
  • wpieranie od strony organizacyjno-technicznej jednostek zajmujących się promocją międzynarodową.

Prowadzimy wydziałowe profile w mediach społecznościowych: Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok i Spotify.

Na bieżąco aktualizujemy naszą stronę internetową, zamieszczamy wszelkie materiały dotyczące działalności naukowo-badawczej naszego Wydziału, jak również informacje dotyczące współpracy z innymi jednostkami.

Zapraszamy do współpracy!