Dr Barbara Katarzyna Godlewska-Bujok (adiunkt na Wydziale Zarządzania, w Katedrze Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania) otrzymała grant za projekt „Kategorie oczywiste: status prawny kobiety w prawie zatrudnienia”.

Dotacje w konkursie MINIATURA są przyznawane na pojedyncze działania naukowe – badania wstępne/pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy lub wyjazd konsultacyjny. Dzięki nim naukowcy mogą przygotować projekty badawcze, które później mają szansę być złożone zarówno w konkursach NCN, jak i innych na szczeblu ogólnokrajowym czy międzynarodowym.

Gratulujemy!