Dziekan WZ UW ogłasza konkurs na zatrudnienie adiunkta w Katedrze Systemów Informacyjnych Zarządzania) – WZ/SD-71/2023.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres wz@wz.uw.edu.pl lub na adres Wydziału Zarządzania, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 w Warszawie (pokój 207B) w terminie do 10 września 2023 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do 30 września 2023.