Centrum Outsourcingu Procesowego (COP) zostało utworzone na mocy zarządzenia nr 2/04/2023 Dziekana Wydziału Zarządzania UW dnia 12 kwietnia 2023 roku.

COP jest jednostką naukowo – badawczo – edukacyjną działającą w ramach struktury Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Misją COP jest prowadzenie badań i merytorycznej dyskusji z udziałem zarówno przedstawicieli nauki, instytucji publicznych, a także partnerów społecznych, na temat dynamicznie rozwijającej się branży gospodarki, jaką jest outsourcing procesowy.

Działania te mają wymiar interdyscyplinarny. Pragniemy bowiem analizować to zjawisko i jego ewolucję zarówno od strony teorii zarządzania, jego skutków społecznych jak i aspektów prawnych i podatkowych. W dłuższej perspektywie ta forma działalności, będzie bowiem wymagała uregulowania prawnego, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, imigracyjne, zatrudnieniowe jak i administracyjne.

Dlatego też poza wymiarem czysto naukowym, celem COP jest wsparcie podmiotów publicznych, a także organizacji pracodawców i pracowników w wypracowaniu odpowiednich regulacji prawnych dotyczących tego zjawiska, a w późniejszym czasie monitorowanie ich stosowania.

Działalność COP ma charakter wielowymiarowy. W szczególności należy wymienić:

  • stworzenie miejsca dialogu i współpracy nauki, organów administracji a także partnerów społecznych zainteresowanych outsourcingiem procesowym.
  • badania naukowe;
  • publikacje naukowe;
  • przygotowywanie ekspertyz i analiz;
  • udział w procesie legislacji jako podmiot ekspercki;
  • organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń;
  • certyfikacją i audytami zainteresowanych podmiotów;

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.