• Polski
  • English

Opis 

Kierunek Zarządzanie
Studia II stopnia, zaoczne

Profil ogólnoakademicki
Dziedzina: nauki społeczne
Dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne
Dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

Specjalności 

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie ludźmi

Zarządzanie innowacjami i technologiami

Przywództwo i rozwój organizacji

Przedsiębiorczość i zarządzanie stat-up'ami

Analityka biznesowa

Możliwości zatrudnienia 

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

  • przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych, w tym korporacjach transnarodowych,
  • administracji państwowej,
  • administracji samorządowej,
  • organizacjach niedochodowych,
  • własnych przedsiębiorstwach (rodzinnych, założonych przez absolwenta).

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: starszy specjalista, analityk, menedżer niższego i średniego szczebla (kierownik zespołu, koordynator, doradca itd.). Absolwent studiów II stopnia przygotowany jest do wykonywania pracy wymagającej kwalifikacji specjalistycznych, posiada wiedzę umożliwiającą pracę zarówno w biznesie, jak i administracji. Wszechstronna wiedza umożliwia łatwą adaptację absolwentów do wymogów  zróżnicowanych pracodawców, w tym korporacji zagranicznych. Stanowi podstawę osiągania dalszego awansu zawodowego i stwarza możliwość kontynuowania edukacji na studiach podyplomowych i studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent posiada też wiedzę i umiejętności niezbędne przy tworzeniu i prowadzeniu własnej firmy.

Opłata za studia 

Przydatne linki w temacie ew. opłat znajdziesz tutaj.

Program 

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2024/25

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/24

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/23

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/22

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/21

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 20219/20

Ogłoszenia

II Rok - Rejestracja na OGUN dodatkowy (ratunkowy)

Oguny zaoczne lato VI.24

Sesja egzaminacyjna letnia 2023/24

Sesja letnia 2023_24 II stopień 25-06-2024

I Rok - Rejestracja na zajęcia sem. zimowy 2024/25

Informacje o Rejestracji tutaj

TERMINY OBRON w roku ak 2023/24

I tura

Zgłoszenie prac gotowych do obrony przez promotora do dnia 16 czerwca 2024 r.

Obrony w I turze zaplanowane zostały w dniach 1-12 lipca 2024 r.

II tura

Zgłoszenie prac gotowych do obrony przez promotora do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Obrony w II turze wrześniowej  zaplanowane zostały w dniach 11-16 września 2024 r.

III termin z Przedsiębiorczości UWAGA STUDENCI 1 ROKU!!!

III termin  z przedmiotu Przedsiębiorczość odbędzie się w dniu 20 marca 2024 w godz. 10.00-11.00 w sali C 104.

Jest to termin TYLKO dla osób, które były nieobecne na jednym z wcześniejszych terminów i mają wyrażoną przez Kierownika studiów zgodę na zachowanie terminu.

UWAGA studenci II roku! - Rejestracja na wykłady do wyboru!

OFERTA

II ROK Rejestracja na konw. English Lato 2023/24

W dniu 1 marca 2024 r. o godzinie 21.00 rusza rejestracja na przewidziane w programie studiów i zaplanowane w dniach od 15 marca do 19 kwietnia 2024 r. zdalne konwersatoria English (rejestracja trwać będzie 6 marca 2024 r. godz. 23.59).

Informacje o rejestracji na konwersatorium English

Sesja egzaminacyjna zimowa 2023/24

Sesja II stopień-28.02.2024

Aktualizacja 28.02.2024

 

Rejestracja do grup na sem. letni 2023/24

Rejestracje do grup LATO 2023_24

I rok – 2 tura rejestracji na specjalności

Informacje na temat 2 tury rejestracji umieszczone są TUTAJ.

I rok – rejestracja na specjalności

Informacje na temat rejestracji umieszczone są TUTAJ.

II ROK Rejestracja na Wykłady do wyboru Zima 2023/24

Informacje o rejestracji na Wykłady do wyboru Zima 2023/24.

FAKTURA za czesne

Aby otrzymać fakturę za studia prosimy o wypełnienie podania (link w załączeniu) i przesłanie mailem do Działu Finansowego: fin@wz.uw.edu.pl wraz z potwierdzeniem przelewu.

Podania o fakturę złożone przez USOS zostaną anulowane.

Zarządzanie marketingowe - egzamin poprawkowy.

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Zarządzanie marketingowe  (studia zaoczne magisterskie I rok) odbędzie się 12.10.2023 w godz. 11.00-12.00 w sali B304.

Egzamin jest zorganizowany wyłącznie dla osób, które mają zachowany termin oraz zgodę władz dziekańskich.

Link do zajęć Przedsiębiorczość I MSM tryb zaoczny (06.10.2023)

Poniżej link do zajęć Przedsiębiorczość I MSM tryb zaoczny (06.10.2023):

Beata Glinka zaprasza Cię na zaplanowane spotkanie Zoom.

Temat: Przedsiębiorczość I MSM tryb zaoczny
Czas: 6 paź 2023 04:00 PM Warszawa

Dołącz Zoom Spotkanie
https://uw-edu-pl.zoom.us/j/95727096461?pwd=S2N1MXcyUHlWOHBRSndZVi9VYTh5QT09

Identyfikator spotkania: 957 2709 6461
Kod dostępu: 137274

Rejestracje na powtarzane przedmioty + różnice programowe

W dniu 05.10.2023 o godz. 9.00 rusza rejestracja na:

– powtarzane przedmioty z semestru zimowego I roku (tzw. warunki)

– realizowane w semestrze zimowym w ramach różnic programowych przedmioty z I roku

– niezaliczone przedmioty z semestru zimowego II-go roku (w ramach powtarzania roku)

– realizowane w semestrze zimowym w ramach różnic programowych przedmioty z roku II-go

Rejestracje będą dostępne do 10.10.2023 godz. 23.59.

 

II ROK Rejestracja na konw. English Zima 2023/24

Informacje o rejestracji na konwersatorium English

Dla studentów rozpoczynających studia w r.a. 2023/2024.

Ważne informacje dla studentów rozpoczynających studia w r.a. 2023/2024 znajdują TUTAJ.

WYBÓR FORMY RATALNEJ na r.a. 2023/24

Szanowni Państwo

w dniach 19-23.09.2023 r. studenci II-go i III-go roku studiów licencjackich zaocznych i wieczorowych oraz II-go roku studiów magisterskich zaocznych będą zobowiązani w systemie USOS w zakładce płatności FK samodzielnie wybrać plan ratalny na ra 2023/24. Po tym terminie studentowi, który nie wybierze formy ratalnej, system automatycznie przydzieli płatność w dwóch ratach.

Jeżeli logując się do systemu nie mają Państwo możliwości wybrania formy ratalnej lub wybór nie jest zgodny z opłatą, którą należy uregulować, proszę skontaktować się mailowo z dziekanatem.

Termin opłaty pierwszej raty upływa w dniu 9.10.2023 r.

Sesja egzaminacyjna - LATO 2022/23- POPRAWKOWA

Sesja egzaminacyjna – LATO 2022-23

PRZYPOMINA SIĘ STUDENTOM O KONIECZNOŚCI PODPIĘCIA PRZEDMIOTÓW POD ETAP STUDIÓW.

_______________

Rejestracja do grup r.a. 2023/2024

Rejestracja do grup r.a. 2023/2024

Rejestracja - seminarium magisterskie na ra 2023/24

Informacje o rejestracji i propozycje seminariów na ra 2023/24

Plan zajęć 

➫ I rok studiów, semestr letni 2023/2024 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 15/02/2024

➫ II rok studiów, semestr letni 2023/2024 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 15/02/2024

➫ I rok studiów, semestr zimowy 2024/2025 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 24/05/2024

➫ II rok studiów, semestr zimowy 2024/2025 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 24/05/2024

Najważniejsze informacje 

WZ UW NIEZBĘDNIK STUDENTA 2023