Kolejny raz WZ UW został uznany za najlepszą szkołę biznesową w Polsce oraz drugą w regionie Europy Wschodniej.

Co roku podczas Światowej Konwencji Eduniversal z ponad 150 krajów wybierane są najlepsze szkoły biznesu na świecie. Wskazanie najlepszych odbywa się poprzez głosowanie dziekanów reprezentujących tysiąc szkół biznesowych.

Drugie miejsce naszego Wydziału w rankingu Eduniversal w kategorii szkół biznesowych z regionu Europy Wschodniej to zdecydowanie powód do dumy.

Kryteriami oceny było innowacyjne podejście do jakości kształcenia i nastawienie na przyszłość nauki.

Nagroda potwierdza, że Wydział Zarządzania – Uniwersytecka Szkoła Biznesu – pozostaje wśród najlepszych szkół biznesowych w Europie i kształtuje najnowsze trendy w obszarze edukacji wyższej na międzynarodowym poziomie.