Zapraszamy na trzecią edycję konferencji dotyczącą energetyki jądrowej w Polsce, która odbędzie się 19 września na Wydziale Zarządzania UW. Dyskusje dotyczyć będą miejsca atomu w miksie energetycznym Polski, tworzenia kadr dla energetyki jądrowej, budowania potrzebnej infrastruktury oraz finansowania zarówno dużego jak i małego atomu.

Podczas tegorocznej edycji konferencji, chcemy dyskutować zarówno na temat systemu kształcenia jak i szkolenia absolwentów na istniejących siłowniach jądrowych.

Zapraszamy do rejestracji i do udziału.

Agenda wydarzenia i pełna informacja dostępna na stronie: https://nuclearconference.pl/

Organizatorem wydarzenie jest Wydział Zarządzania UW, Instytut Energetyki oraz Klub Energetyczny.