Szanowni Studenci i Szanowni Prowadzący,

przypominamy, że nadszedł czas na ocenę zajęć dydaktycznych prowadzonych na naszym Wydziale. Ankiety powinny zostać wypełnione w trakcie jednych z trzech ostatnich zajęć w semestrze i będą aktywne w dniach 27 maja – 16 czerwca w systemie USOS:

W serwisie USOSweb: Należy przejść do zakładki Dla studentów, wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.

W aplikacji Mobilny USOS UW: W menu głównym aplikacji należy wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.

Udostępniając i wypełniając ankiety włożą Państwo wkład w poprawę jakości kształcenia na naszym Wydziale. Dziękujemy!