W sobotę odbyła się Inauguracja nowego kierunku studiów podyplomowych: Polityka Klimatyczna i zarządzanie ochroną środowiska w wymiarze lokalnym!

Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału Zarządzania – prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz oraz kierownik kierunku dr hab. Grzegorz Tchorek.

Następnie odbyła się prezentacja pojazdu wodorowego.

Proponowane studia to oferta zintegrowanego podejścia do zagadnień ochrony środowiska, klimatu i energetyki. Studia realizowane są w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (@nfosigw ).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wybór studiów podyplomowych na WZ UW oraz prowadzącym zjazd inauguracyjny: prof. Franjo Mlinaric, dr inż. Mariusz Ruszel oraz Andrzej Kaźmierski.📚