Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na zatrudnienie asystenta w Katedrze Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania UW (WZ/SD-23/2024)

Szczegóły dotyczące rekrutacji.

Zgłoszenia zawierające komplet dokumentów należy przesłać na adres: Dziekanat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa (Pok. 207B) lub wysłać w wersji elektronicznej na adres: wz@wz.uw.edu.pl w terminie do dnia 20 maja 2024 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do dnia 3 lipca 2024 r.