Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na zatrudnienie pracownika administracyjnego w Sekcji Badań Naukowych.

Szczegóły dotyczące rekrutacji.

Dokumenty z dopiskiem „Oferta pracy – Sekcja Badań” należy przesłać na adres: Dziekanat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa (Pok. B207) lub wysłać w wersji elektronicznej na adres: konkursy@wz.uw.edu.pl w terminie do dnia 10 grudnia 2023 r.