Dnia 16.12.2022 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej – w trybie zdalnym – mgr. Svetlany Keil. Tytuł rozprawy: Organising for Smart Specialisation: hype or institutional change in innovation policy in Lithuania and Poland?

Streszczenie.

Promotor: dr hab. Krzysztof Klincewicz, prof.ucz.

Promotor pomocniczy: dr Marcin Kardas

Recenzenci:

Dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. PAN – Instytut Nauk Ekonomicznych PAN – recenzja

Dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. ucz. – Szkoła Główna Handlowa – recenzja

Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości

Język obrony: angielski

Obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 26 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie  określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2022 r. poz.159).

Rozprawa, streszczenie oraz recenzje dostępne będą pod adresem.

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: sd@wz.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9:00 w dniu 05.12.2022 do godz. 15:00 w dniu 15.12.2022 r.