Do zadań stypendysty należeć będzie uczestniczenie w zadaniach zespołu w projekcie SONATA, a w szczególności:

  • rozwój bazy kontaktów z rozmówcami;
  • opracowywanie danych, narzędzi badawczych i procedur;
  • analiza i opracowanie wyników badań;
  • organizowanie i archiwizowanie materiałów badawczych;
  • przygotowanie publikacji.

Więcej o wymaganiach konkursowych tutaj.

Zgłoszenie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami w postaci plików PDF należy przesłać na adres e-mail: jmajczyk@uw.edu.pl do dnia 6 października 2023 r. do godziny 15:00. Otrzymanie zgłoszenia zostanie potwierdzone zwrotnie na adres e-mail nadawcy.
W tytule należy umieścić: DOKTORANT_PSYCHOLOGIA_SONATA.

Streszczenie projektu: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2022-09-15-opu8jisl/streszczenia/576031-pl.pdf

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 października 2023 r. O wynikach konkursu kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej.