Jeszcze tylko do NIEDZIELI możecie zgłaszać się do Szkoły Letniej, w której udział jest BEZPŁATNY – serdecznie zapraszamy! Możecie zdobyć dodatkowe 5 punktów ECTS I PRZEŻYĆ NIESAMOWITĄ PRZYGODĘ!!!

Szkoła letnia kompetencji społecznych „W morzu umiejętności społecznych menedżera” jest projektem współfinansowanym w ramach Programu Zintegrowanych Działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego ze środków EFS w ramach PO WER. Organizatorem szkoły letniej jest Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Szkoła letnia obejmuje 8 dni szkoleniowych i odbywa się w terminie od 15 września do 23 września 2023.

APLIKUJ!

Formularz rekrutacyjny, regulamin. Formularz rekrutacyjny wraz z niezbędnymi zgodnie z regulaminem dokumentami należy przesłać na adres mailowy: kluczak@wz.uw.edu.pl.

Uczestnikiem szkoły letniej może być:

  • student Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, który zrealizował program kształcenia przynajmniej na pierwszym roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia.
  • student innego wydziału UW, który zrealizował program kształcenia przynajmniej na pierwszym roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub przynajmniej trzech lat jednolitych studiów magisterskich, jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany przez studentów WZ UW.
  • uczestnik musi mieć status studenta przez cały okres trwania szkoły letniej.

Uczestnictwo w Szkole Letniej W morzu umiejętności społecznych menedżera kształcącej kompetencje miękkie jest niezwykle wartościowym doświadczeniem. Udział w Szkole Letniej daje studentom możliwość poznania nowych perspektyw i idei. Spotkanie z ekspertami i praktykami biznesu z różnych dziedzin pomoże studentom poszerzyć swoją wiedzę i zrozumienie różnych aspektów zarządzania. To cenne doświadczenie, które może wpłynąć na rozwój kariery i otworzyć nowe możliwości.

Program Szkoły Letniej i plan zajęć.

Zapraszamy do aplikowania!