Drodzy Absolwenci, uprzejmie informujemy, że Graduacja absolwentów WZ UW odbędzie się 12 lipca 2024 roku o godzinie 10:00, w Sali Sportowej Wydziału Zarządzania UW, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.

Najważniejsze informacje dotyczące organizacji:

 • Listy gratulacyjne odbiorą wyłącznie osoby, które zgłosiły swój osobisty udział w uroczystości poprzez formularz rejestracyjny
 • Wypożyczanie tóg (15 zł) i zakup biretów (25 zł) odbywać się będzie od godz. 08.00 w szatni, zlokalizowanej w budynku C, na poziomie -1. W planowaniu własnego harmonogramu dnia, proszę, by pamiętali Państwo, że graduowanych będzie ponad 350 osób i każda z tych osób będzie musiała się zaopatrzyć w togę i biret.
 • Wszystkich absolwentów prosimy o zajęcie miejsc w sali sportowej najpóźniej do godz. 09:30. – To jest bardzo ważne! O godzinie 9:40 wszyscy absolwenci powinni być w sali sportowej. Na tę godzinę zaplanowana jest krótka próba przed uroczystością.
 • Miejsca siedzące dla absolwentów znajdują się na płycie boiska, w sali sportowej. Miejsca są imiennie rezerwowane i przeznaczone wyłącznie dla osób, które przystępują do graduacji. Na krzesłach znajdują się wizytówki z imieniem i nazwiskiem osoby odbierającej list gratulacyjny. Proszę zajmować miejsca zgodnie ze swoją personalizacją. To jest bardzo ważne!
 • Ze względu na bezpieczeństwo uczestników i zaplanowaną organizację imprezy, zmiana miejsca nie jest możliwa.
 • O pomoc w odszukaniu wyznaczonego miejsca siedzącego można będzie poprosić studentów naszego wydziału, którzy będą na Państwa oczekiwali w sali sportowej.
 • Osoby towarzyszące zapraszamy na trybuny oraz na miejsca wskazane przez organizatorów.
 • Przewidujemy, że uroczystość w sali sportowej potrwa do godz. 12:00-12:30. Piknik rozpocznie się po zakończeniu uroczystości i jest przygotowany dla wszystkich, którzy wezmą w niej udział: absolwentów, rodzin, przyjaciół i pozostałych gości.
 • W sali znajdzie się kilkaset miejsc siedzących. Każdy z Państwa musi odnaleźć swoje miejsce, które będzie podpisane imieniem i nazwiskiem. Grupy osób zostały zebrane zgodnie z nazwiskiem promotorki/promotora. Jeśli Państwa promotor nie będzie obecny na Graduacji, zostaną Państwo przydzieleni do innego.
 • Tego dnia parkingi będą otwarte i możliwe będzie skorzystanie w formule kto pierwszy, ten lepszy.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Graduacji, bardzo prosimy o natychmiastowe przekazanie informacji organizatorom na adres: promocja@wz.uw.edu.pl, najpóźniej do 11 lipca 2024. Jest to szczególnie ważne, ponieważ nieobecność osoby, wpisanej wcześniej na listę, poważnie zakłóci porządek uroczystości.

Mamy świadomość, że nie każdy co dzień zagląda na skrzynkę e-mail, dlatego proszę, by przekazali Państwo tę informację koleżankom i kolegom.