Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, pok. B515
02-678 Warszawa

Kierownik projektu: dr Julita Majczyk
e-mail: jmajczyk@uw.edu.pl