Dnia 09.04.2024 o godz. 14:45 odbędzie się publiczna obrona
rozprawy doktorskiej w trybie hybrydowym
na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
przy ul. Szturmowej 1/3 w sali B 205

mgra Wojciecha Witkowskiego

tytuł rozprawy:

Czynniki warunkujące wykonywanie profesji menedżera muzycznego w USA, Anglii i Polsce

Promotor: prof. dr hab. Beata Glinka
Promotor pomocniczy: dr hab. Agnieszka Kacprzak, prof. ucz.

Recenzenci:
Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. ucz. – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Joanna Radomska, prof. ucz. – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości
Język obrony: polski

Rozprawa, streszczenie oraz recenzje dostępne będą pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/38.
Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: sd@wz.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9:00 w dniu 26.03.2024 do godz. 15:00 w dniu 08.04.2024 r.

Streszczenie doktoratu – W Witkowski

W. Witkowski-recenzja-prof. E. Bogacz-Wojtanowska

W. Witkowski-recenzja-prof.J. Radomska


Dnia 11.04.2024 o godz. 9:30 odbędzie się publiczna obrona
rozprawy doktorskiej w trybie hybrydowym
na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
przy ul. Szturmowej 1/3 w sali B 205

mgr Doroty Zimnoch

tytuł rozprawy:

Determinanty zastosowania technologii blockchain w instytucjach finansowych. Studium na przykładzie zastosowań w ubezpieczeniach na życie

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

Recenzenci:
Prof. dr hab. Dorota Jelonek (Politechnika Częstochowska)
Prof. dr hab. Wiktor Abramowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości
Język obrony: polski

Rozprawa, streszczenie oraz recenzje dostępne będą pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/38.
Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: sd@wz.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9:00 w dniu 18.03.2024 do godz. 15:00 w dniu 10.04.2024 r.

Streszczenie pracy doktorskiej Dorota Zimnoch

D. Zimnoch-recenzja-prof. Dorota Jelonek

Dorota Zimnoch-recenzja-prof. Witold Abramowicz


Dnia 11.04.2024 o godz. 13 odbędzie się publiczna obrona
rozprawy doktorskiej w trybie hybrydowym
na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
przy ul. Szturmowej 1/3 w sali B 205

mgr. Jana Zadrożnego

tytuł rozprawy:

Blockchain jako technologia przełomu w administracji publicznej. Case study kancelarii notarialnych

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

Recenzenci:
Prof. dr hab. Ewa Ziemba (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Dr hab. Helena Dudycz, prof. ucz. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości
Język obrony: polski

Rozprawa, streszczenie oraz recenzje dostępne będą pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/38.
Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: sd@wz.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9:00 w dniu 18.03.2024 do godz. 15:00 w dniu 10.04.2024 r.

Streszczenie pracy doktorskiej – Zadrożny

Jan Zadrożny-recenzja-prof. Helena Dudycz

Jan Zadrożny-recenzja-prof. Ewa Ziemba