PL EN RU

Rekrutacja - Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia Zaoczne

Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia, Dyplomowe Studia Finansów, Rachunkowości i Ubezpieczeń

Rodzaj studiów:  studia I stopnia
Forma studiów: niestacjonarne - zaoczne
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)


1. Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej:
I tura w terminie od 5 czerwca do 19 lipca 2018 r. pod adresem https://irk.uw.edu.pl  Zapisz się na studia!

2. Składanie dokumentów do 30 lipca 2018 r.

pod adresem:

PUNKT REKRUTACYJNY
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
PARTER bud. C (przy Recepcji)
tel. 022/ 55 34 100
czynny:
pon.-pt. 10.00-18.00
sob. 10.00-14.00
email: rekrutacja@wz.uw.edu.pl

 

 

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, dyplomu IB, dyplomu EB lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem
 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów https://irk.uw.edu.pl
 • potwierdzona przez Uniwersytet Warszawski kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia
 • deklaracja płatności
 • 1 kolorowa fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35x45 mm) 
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK jego fotografii oraz jej akceptacji przez Uniwersytet Warszawski
 • dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (numer konta do wpłaty)
 • upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią


Uwagi do zdjęcia do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

 

 

 • Elektroniczna wersja zdjęcia kandydata musi być wgrana do systemu IRK.
 • Akceptowane są tylko zdjęcia kolorowe o wymiarze 400 x 500 pikseli lub odrobinę większe, zachowujące te same proporcje.
 • Musi być widoczna twarz kandydata o wyraźnym konturze, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów.
 • Tło fotografii musi być gładkie i jasne.
 


Zasady kwalifikacji:

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów rekrutacja zostanie przeprowadzona tak jak na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Kandydaci zobowiązani są do dokonania rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Kandydaci z maturą zagraniczną, niebędący obywatelami polskimi, mają obowiązek przystąpienia do ustnego egzaminu z języka polskiego, w trakcie którego zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz formułowanie wypowiedzi w języku polskim. Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

 

Egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego odbędzie się 9 i 20 lipca 2018 roku o godz. 09.00 w pokoju B004 (parter, budynek B) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie.

 

UWAGA: Kandydaci, rekrutujący się na studia na zasadach innych niż obywatele polscy, powinni dokonać rejestracji na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów na tzw. ścieżkę "C".

Dodatkowe informacje dla obcokrajowców

 

Deklaracja płatności dla kandydatów podejmujacych studia na zasadach innych niż obywatele polscy

Realizacja zajęć:

Studia niestacjonarne prowadzone w systemie zaocznym: zajęcia odbywają się w trybie weekendowym - w piątki po godz. 16.00 oraz w soboty i niedziele.

 

Opłaty za studia zaoczne  (za rok studiów)

Płatność jednorazowa

Płatność w dwóch ratach

Płatność w ośmiu ratach

6.000 zł do 20.10.2018 r.

3.100 zł do 20.10.2018 r.

3.100 zł do 05.03.2019 r.

Rata I w wysokości 800 zł do 20.10.2018

 

Raty II-VIII w wysokości 800 zł każda do 5-go każdego miesiąca 
(od listopada 2018 r. do maja 2019 r.)

6.000 zł

6.200 zł

6.400 zł

 

Wpłata czesnego jest wnoszona na indywidualny numer konta nadany w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS). 
Indywidualny nr konta bankowego jest udostępniany w chwili przyjęcia kandydata na studia na Wydziale Zarządzania UW, na stronie internetowej: https://usosweb.uw.edu.pl

Tytuł wpłaty: czesne za studia DSFRiU zaoczne oraz imię i nazwisko studenta i rok studiów.
 

 

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia
 

Studenci innych uczelni, starający się o przyjęcie na studia na Wydziale Zarządzania na zasadzie przeniesienia, muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na kierunku "Finanse i Rachunkowość".W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby z najwyższą średnią z toku studiów. Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. Studenci, chcący podjąć studia w trybie przeniesienia, proszeni są o kontakt z kierownikiem Dyplomowych Studiów Finansów, Rachunkowości i Ubezpieczeń.

 

 

Kierownik studiów

dr hab. Małgorzata Olszak
Olszak

Dyżury

Sem. zimowy 2016/17 - czwartek 10.30 - 12.00

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 150 E-mail: kierstdfinan@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój:C213
Telefon: (22) 5534004, 5534173, 5534007
E-mail:dsfir@wz.uw.edu.pl


Godziny otwarcia od 29.09.2017 r.
pon., śr. - nieczynny
wt. 12.00 - 16.00
czw. 10.00 - 14.00
pt. 12.00 - 18.00 (w terminach zjazdów)
sob. 09.00 - 15.00 (w terminach zjazdów)
niedz. 10.30 - 14.30 (w terminach zjazdów)

Wszystkie sprawy studenckie rozpatruje wyłącznie:


mgr Jacek Kiryło
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników