Akademia ESG – kompleksowe podejście do strategii zrównoważonego rozwoju

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Warszawski moich danych osobowych podanych w formularzu w celu:
    kontaktu podczas procesu rekrutacji w celu informacyjnym
    kontaktu po zakończeniu procesu rekrutacji w celu informacyjnym*

    Oświadczam, że podane w formularzu dane są prawdziwe.*

    Zapoznałem (-am) się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych*