• Polski
 • English

Opis 

Rozwijamy umiejętności i kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej i specjalistów w jednostkach ochrony zdrowia. Najwyższy poziom wiedzy w obszarze nowoczesnego zarządzania podmiotami opieki zdrowotnej i innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia wspierają zajęcia warsztatowe, które rozwijają Państwa umiejętności praktyczne i pozwalają na poszerzenie kompetencji menedżerskich.

Profesjonalny zespół praktyków oraz kadra naukowa Uniwersytetu Warszawskiego zapozna Państwa z aktualnymi zagadnieniami w obszarze zarządzania w różnych jednostkach ochrony zdrowia, zarówno publicznych, jak i rynku świadczeń prywatnych.

Otrzymają Państwo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które jest gwarancją solidnej wiedzy, otwierającej możliwości na rynku pracy z przewagą konkurencyjną.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego nasze studia podyplomowe i dołącz do grona ambitnych i kompetentnych specjalistów już dziś!

Możliwości zatrudnienia 

Nasi Absolwenci zyskują wiedzę z zakresu specyfiki zarządzania w ochronie zdrowia, w szczególności:

 • formułowania strategii, biznesplanów i projektów dla jednostek ochrony zdrowia,
 • negocjowania i mediacji,
 • prawnych aspektów komercjalizacji oraz
 • prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia.

Uczymy, jak tworzyć systemy zarządzania jakością świadczeń zdrowotnych, jak zarządzać finansami czy organizować pracę zespołu ludzi. Przekazujemy wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania marketingowego czy uwarunkowań pracy menedżerskiej w jednostkach ochrony zdrowia.

Opłata za studia 

Czesne w roku akademickim 2024/25

 • Płatność jednorazowa za całość studiów – 9 300 zł
 • Płatność w dwóch ratach: opłata za semestr studiów 4 900 zł x 2
 • Możliwe rozłożenie płatności na osiem rat

Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy

 • Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.
 • Zgodnie z podpisaną umową po otrzymaniu opłaty za Studia Uniwersytet wystawi fakturę na rzecz Uczestnika, wskazując Podmiot finansujący jako płatnika.
 • Numer konta do wpłat, przy płatności przez zakład pracy dostępny jest w umowie trójstronnej.
 • Przy płatności indywidualnej: indywidualny numer  konta  generowany jest po  immatrykulacji  studenta  do  USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów).

Program 

Program - Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Rekrutacja 

Rekrutacja przez stronę IRK – rozpoczyna się od 5 czerwca 2024 r.
 • Czas trwania studiów podyplomowych

dwa semestry, rok akademicki

 • Termin rozpoczęcia studiów

Październik 2024

 • Miejsce składania dokumentów

Dokumenty  w  wersji  papierowej  będą  przyjmowane  w dziekanacie studiów podyplomowych (pokój C108) lub pocztą listem poleconym na adres:

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
z dopiskiem „studia podyplomowe”.

Plan zajęć 

Plan zajęć - ZOZ - semestr letni 2023/2024