22 kwietnia na Kampusie Głównym UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 odbył się Dzień Otwarty UW. W pięknych okolicznościach pogody i przyrody, bo Magnolie rozkwitły, a słońce świeciło od rana – czekaliśmy na przyszłych studentów w namiocie wystawowym nr 42. Kandydaci na studia mogli zapoznać się, między innymi z ofertą edukacyjną uczelni i obowiązującymi zasadami rekrutacji na studia. Wszystkie informacje dotyczące tego wydarzenia na bieżąco aktualizowane były na stronie.

Na Dzień Otwarty, Wydział Zarządzania UW przygotował dla Kandydatów na studia, następujące wydarzenia:

  • Prezentację Wydziału Zarządzania UW poprowadzoną przez dziekana prof. dr. hab. Grzegorza Karasiewicza, prodziekan ds studenckich i jakości kształcenia Monikę Skorek i przedstawiciela Stowarzyszenia Studentów WZ UW – Mikołaja Drobka.
  • Stand, na którym prezentowaliśmy film wizerunkowy, a studenci naszego wydziału odpowiadali na pytania kandydatów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów na nasze studia do zapoznania się z materiałami na temat Wydziału Zarządzania UW i studiów, jakie oferujemy na naszej stronie. Pytania dotyczące rekrutacji na studia można kierować również na adres mailowy: rekrutacja@wz.uw.edu.pl. Informacje na temat zasad rekrutacji na studia znajdują się w systemie IRK.