Zachęcamy do lektury monografii autorstwa prof. dr hab. Marty Postuły (kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości na naszym Wydziale) i dr. Rafała Cieślika (adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości WZ UW) we współpracy z Anną Chmielewską (dr, adiunktem w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH) i Mariuszem Lipskim (dr, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji SGH).

Jak przyznaje prof. dr hab. Marta Postuła, monografia ta to nie tylko zestawienie praktyki z teorią, lecz także wynik współpracy między naukowcami z dwóch wybitnych warszawskich Uczelni – SGH Warsaw School of Economics i WZ UW.

W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się zagadnieniom wpływu biznesu na globalne środowisko. Firmy, które nie podążają za ideą zrównoważonego rozwoju, spotykają się z niechęcią inwestorów i interesariuszy, którzy coraz częściej kierują się w takich wyborach nie tylko tzw. etyką działalności gospodarczej, ale również, a może przede wszystkim, oceną ryzyka. W odpowiedzi na takie sygnały, wiele firm ogłosiło zobowiązanie do stosowania zrównoważonych praktyk biznesowych z przekonaniem, że zrównoważony rozwój zapewni im przewagę konkurencyjną. Pojęcie „zrównoważony” przeniknęło również do zagadnień inwestowania i finansowania, zarówno w kontekście roli tychże obszarów w promowaniu wysiłku gospodarczego na rzecz tzw. zrównoważonego rozwoju, ale również w kontekście wpływu jaki zagadnienia ekologiczno-społeczne wywierają na procesy inwestycyjne i związane z nimi ryzyka. Proponowana publikacja opierając się na doświadczeniu autorów w obszarze bankowości, zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz finansów publicznych skupia się na wyjaśnieniu zasad, omówieniu procedur i prezentacji zarówno tradycyjnych jak i nowoczesnych narzędzi niezbędnych dla budowy finansowego modelu projektu rozwojowego, oceny jego efektywności, wrażliwości i związanego z nim ryzyka z nim związanego. Sposób prezentacji treści zawartych w publikacji jest nastawiony na wskazanie praktycznych możliwości aplikacyjnych różnych narzędzi klasycznych finansów korporacyjnych oraz nowoczesnych instrumentów inżynierii finansowej z uwzględnieniem spełnienia warunków zrównoważonego rozwoju.

Gratulujemy publikacji i zachęcamy do lektury!