Związek Przedsiębiorstw Finansowych wraz z Akademią Leona Koźmińskiego 15 grudnia ogłosili wyniki XVII edycji konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Zwycięzcy konkursu mogli liczyć na nagrody pieniężne o łącznej wartości 10 tys. zł. Dodatkowo przyznano Nagrodę Różnorodności najlepszym pracom z zakresu Diversity&Inclusion (pula nagród o wysokości 5 tys. zł). Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego wybrała spośród 33 zgłoszeń 8 najlepszych prac w trzech kategoriach głównych oraz przyznała 2 Nagrody Różnorodności.

Studentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zajęła I miejsce w kategoprii prac magisterskich. Pani Jadwiga Pisarska jest autorką pracy magisterskiej pt. Otwarte fundusze inwestycyjne uwzględniające aspekty ESG w Polsce na tle Europy Oferta, strategie i rozwój segmentu w 2021 roku.

Gratulujemy!

WYNIKI XVII EDYCJI KONKURSU VERBA VERITATIS:

I. KATEGORIA PRACE DOKTORSKIE

I miejsce:
– Pani Justyna Ziobrowska-Sztuczka, autorka pracy doktorskiej pt. Gospodarka współdzielenia a kształtowanie się współczesnych stosunków gospodarczych, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

II. KATEGORIA PRACE MAGISTERSKIE

I miejsce:
Pani Jadwiga Pisarska
autorka pracy magisterskiej pt. Otwarte fundusze inwestycyjne uwzględniające aspekty ESG w Polsce na tle Europy Oferta, strategie i rozwój segmentu w 2021 roku, obronionej na Uniwersytecie Warszawskim.

dwa równorzędne II miejsca:
– Pan Maksymilian Jabłecki
, autor pracy magisterskiej pt. Strategie zrównoważonego inwestowania (sustainable investing strategies) jako nowy sposób myślenia o rynku finansowym – ujęcie prawne i etyczne, obronionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
– Pani Ludmilla Schoenaich-Carolathautorka pracy magisterskiej pt. Corporate Social Responsibility in the eyes of the CEO and Employees. The case study of Ravensburger, obronionej na Akademii Leona Koźmińskiego.

Wyróżnienie:
– Pani Patricia Pater
, autorka pracy magisterskiej pt. Zielone obligacje i inwestycje – greenwashing z perspektywy innowacji finansowej, obronionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

III. KATEGORIA PRACE POZOSTAŁE

I miejsce:
Pan Konrad Kochalski
, autor pracy licencjackiej pt. Możliwości wykorzystania raportów środowiskowych polskich spółek energetycznych w procesie decyzyjnym inwestorów giełdowych, obronionej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

dwa równorzędne II miejsca:
– Pani Zuzanna Gackowska
, autorka pracy licencjackiej pt. Greenwashing w przemyśle modowym, czyli jak marki oszukują konsumentów powołując się na ekologię. Case study H&M, obronionej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
– Pani Sylwia Wierzejska, autorka pracy licencjackiej pt. Jakość raportowania informacji CSR w sektorze bankowym w Polsce i Niemczech. Studium przypadku, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

IV. NAGRODY RÓŻNORODNOŚCI

Nagroda Różnorodności w kategorii prace magisterskie:
Pan Aleksander Tomala, autor pracy magisterskiej pt. Wpływ zarządzania różnorodnością kapitału ludzkiego na wyniki finansowe, obronionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Nagroda Różnorodności w kategorii prace pozostałe:
Pani Sylwia Pajor
, autorka pracy licencjackiej pt. Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń a luka płacowaobronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
 

KAPITUŁA XVII EDYCJI KONKURSU:

  • prof. dr hab. Bolesław Rok, Przewodniczący Kapituły, Akademia Leona Koźmińskiego,
  • Andrzej Chmielecki, Sekretarz Kapituły, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce,
  • prof. Janina Filek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  • dr Marta Karwacka, Deloitte,
  • prof. Magdalena Rojek-Nowosielska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
  • dr Agata Rudnicka-Reichel, Uniwersytet Łódzki,
  • prof. dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski,
  • Ewa Sowińska, ESO Audit s.c.,
  • dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Szkoła Główna Handlowa,
  • Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.