Dziekan Wydziału Zarządzania ogłasza w dniu 2. listopada godziny dziekańskie dla wszystkich studentów. W tym dniu nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne.