Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Zarządzania UW zwołuje zebrania wyborcze w dniu 1 lutego 2024 r. (czwartek):

  • o godzinie 12.00 w Sali B104 dla PRACOWNIKÓW

NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI w sprawie wyboru:

  • elektorów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu;
  • przedstawicieli do Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania;
  • przedstawicieli do Rady Wydziału Zarządzania w kadencji 2024-2028.
  • o godzinie 13.00 w Auli Rady Wydziału dla POZOSTAŁYCH

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NIEBĘDĄCYCH PROFESORAMI, PROFESORAMI UCZELNI I DOKTORAMI HABILITOWANYMI w sprawie wyboru:

  • elektorów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu;
  • przedstawicieli do Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania;
  • przedstawicieli do Rady Wydziału Zarządzania w kadencji 2024-2028.
  • o godzinie 14.30 w Auli Rady Wydziału dla DOKTORÓW

HABILITOWANYCH w celu wyboru elektorów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu.

  • o godzinie 15.00 w Auli Rady Wydziału dla PROFESORÓW

ORAZ PROFESORÓW UCZELNI w celu wyboru elektorów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej:

doc. dr Robert Pietrusiński